Partner serwisu

20 lat oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu

Kategoria: Aktualności

Od początku swojej działalności oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu oczyściła około 180 mld litrów ścieków. To dla porównania tyle, ile wynosi pojemność Jeziora Rożnowskiego. W lutym tego roku mija 20 lat od jej uruchomienia.

20 lat oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu

Do 1996 roku ścieki powstające na terenie Nowego Sącza trafiały bezpośrednio do Dunajca, zanieczyszczając środowisko naturalne. Dziś nieczystości trafiają wprost do oczyszczalni. Dzięki rozbudowanej sieci kanalizacyjnej dopływają tam nie tylko z Nowego Sącza, ale również ze Starego Sącza oraz gmin Nawojowa i Kamionka Wielka. Oczyszczane są również ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Obiekt jest jednym z największych tego typu w Małopolsce.

Inwestycja wpłynęła na:

• Poprawę jakości wody w sądeckich rzekach (bez oczyszczalni nastąpiłaby degradacja Dunajca i Jeziora Rożnowskiego oraz stopniowe wyginięcie ryb; w lecie obowiązywałyby ciągłe zakazy kąpieli);
• Ochronę środowisko w zlewni Dunajca;
• Zwiększenie komfortu życia mieszkańców Sądecczyzny – wraz z rozbudową sieci, przeciwdziała nielegalnemu odprowadzaniu zawartości szamb.

Sądeckie Wodociągi już w drugim roku przynależności Polski do Unii Europejskiej skorzystały ze wspólnotowych funduszy. Kwota ponad siedmiu milionów złotych została przeznaczona na modernizację obiektu: budowę komory fermentacyjnej i zbiornika biogazu oraz agregatu prądotwórczego. Biogaz powstający w oczyszczalni służy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ilość powstającej energii cieplnej pozwala na pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni w ciepło w 100 procentach. Obiekt nie musi, więc korzystać z innych nośników ciepła jak węgiel, olej opałowy czy gaz ziemny. Produkowana w  biogazowni energia elektryczna również pokrywa do 100 procent zapotrzebowania oczyszczalni na energię.

W ciągu doby produkowane jest około 8 MWh. Taką ilość przeciętne gospodarstwo domowe zużywa w ciągu kilku lat. W ciągu 20 lat nieprzerwanej eksploatacji oczyszczalnia przeszła dużą modernizację, w 2007 roku. Jest też  na bieżąco wyposażana w nowe urządzenia. W 2015 r. Spółka Sądeckie Wodociągi zlikwidowała dwie oczyszczalnie w Starym Sączu. Zoptymalizowała w ten sposób koszty przekierowując ścieki dotychczas przez nie oczyszczane do nowosądeckiej oczyszczalni.

Warto wiedzieć:

• W 2013 r. w oczyszczalni ścieków został przeprowadzony audyt. Zewnętrzna firma oceniła funkcjonowanie obiektu: „… w porównaniu do innych obiektów tego typu, według naszej wiedzy, klasyfikujecie się w ścisłej czołówce krajowej zarówno pod względem bieżącej obsługi jak i innowacyjności”.
• Dobrze funkcjonujący obiekt to zasługa m.in. wykwalifikowanych pracowników: laborantów, technologów, specjalistów z dziedziny elektryki, mechaniki i automatyki. 
• Współpracujemy z uczelniami wyższymi: Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.
• Oczyszczalnia była przedmiotem kilkudziesięciu prac magisterskich i doktoranckich.
• Oczyszczalnia to ośrodek badawczo-rozwojowy dla studentów.
• Prowadzimy zajęcia dla uczniów sądeckich szkół. W ramach edukacyjnej Akademii Wodnika obiekt odwiedziło około 3 tys. dzieci.

Źródło: www.swns.pl
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ