Partner serwisu
09 grudnia 2015

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łomży

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków

Wybudowana w latach siedemdziesiątych mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 14 400 m3/dobę po ponad 20-latach eksploatacji wymagała modernizacji. Powodem podjęcia decyzji był zarówno stan techniczny oczyszczalni jak i konieczność dostosowania technologii do nowych wymagań w zakresie jakości oczyszczanych ścieków.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łomży

Zmodernizowana w latach 1998-2000 roku oczyszczalnia ścieków o przepustowości 25 000m3 ścieków w ciągu doby jest w stanie obsłużyć 95 000 RLM.

Rozwój sieci oraz znaczne obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń dopływających ścieków, powoduje że w chwili obecnej wskaźnik RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) osiąga nawet poziomy ok. 150 000 tj. ponad 150% normatywnej sprawności.

Ze względu na zagrożenia stabilnej pracy oczyszczalni wynikające z przeciążenia oraz wyeksploatowania znacznej części urządzeń Spółka planuje wykonanie modernizacji korzystając ze wsparcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska w ramach środków z UE przy 85% dotacji bezzwrotnej. W tym celu złożymy w styczniu 2016r wniosek w ramach konkursu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie prowadzona przebudowa i rozbudowa oczyszczalni poprzez wykorzystanie wysokosprawnych urządzeń, dobudowę nowych obiektów budowlanych m.in. dwa reaktory biologiczne, zbiornik biogazu, wydzieloną komorę fermentacyjną, zbiornik retencyjny, wiatę na osad odwodniony, pompownie ścieków 2 stopnia oraz rozbudowę większości pozostałych. Modernizacja obejmie również remont budynków i sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z automatyzacją umożliwiającą kontrole procesu oczyszczania ścieków z jednego miejsca – dyspozytorni.

Poniżej prezentujemy zdjęcia przedstawiające część uszkodzeń wynikających z agresywnego środowiska pracy oraz ponadnormatywnego obciążenia oczyszczalni ścieków w Łomży.

Źródło i fot.: 4lomza.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ