Partner serwisu
09 lutego 2015

Gospodarka niskoemisyjna w sektorze wodno-ściekowym

Kategoria: Aktualności

Podczas branżowego seminarium pt. „Niskoemisyjne projekty badawcze” odbywającego się na terenie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, przedstawiciele polskiego i brytyjskiego świata biznesu i nauki dyskutowali o istniejących już rozwiązaniach niskoemisyjnych oraz dalszej budowie gospodarki niskoemisyjnej w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami.

Gospodarka niskoemisyjna w sektorze wodno-ściekowym

Polska posiada międzynarodowe zobowiązania redukcyjne określone przez ratyfikowany w 2002 roku Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu oraz pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Przestawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a co za tym idzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji jest kluczowym krokiem w kierunku dbałości o środowisko naturalne i prowadzi do zrównoważonego rozwoju kraju. Mając na uwadze limity redukcji emisji i sukcesywne wprowadzanie do polskiego prawodawstwa zapisów wynikających ze zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego, kwestia rozwiązań technologicznych i możliwości inwestycyjne w zakresie niskoemisyjności nabierają coraz większego znaczenia. Temat ten jest jednym z trzonów kampanii „Innovation is GREAT” prowadzonej od zeszłego roku przez Dział Handlowy Ambasady (UKTI) przez wzgląd na doświadczenie brytyjskiego przemysłu i naukowców w zakresie wdrażania polityki niskoemisyjności.

Wkład nauki dla niskoemisyjności
Projekt Acumen częściowo finansowany z unijnego programu LIFE (LIFE/ENV11/402) ma na celu opracowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie emisji metanu ze składowisk odpadów. Acumen demonstruje i ocenia efektywność procesów unieszkodliwiania metanu oraz odzysku energii z odpadów, a co za tym idzie pozwala spełnić założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Dr inż. Rafał Lewicki z Enviraf Ltd podczas swojego wystąpienia wykazał skalę problemu oraz znaczenie jakie może mieć projekt dla gospodarki Wielkiej Brytanii i całej Europy. Istotność gospodarki odpadami z perspektywy polskiego rynku podjął dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej. Zdaniem dra Manczarskiego Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów ustanawiająca szczególne wymagania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji oznacza zamknięcie ponad 200 małych lub o niskim standardzie składowisk do końca 2015 roku.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ