Partner serwisu
29 stycznia 2015

Co zrobić z osadem?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Problem osadów ściekowych staramy się rozwiązywać wieloma sposobami. Po przyjęciu przez Ministerstwo Środowiska Krajowego Programu Gospodarki Osadami Ściekowymi nacisk ma zostać położony na wytwarzanie z osadów energii elektrycznej.

Co zrobić  z osadem?

Osady ściekowe to odpady powstałe w wyniku oczyszczania ścieków, kwalifikowane w Katalogu odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, stanowiącym załącznik  do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206) w grupie 19. Wśród nich chyba najistotniejszą grupę stanowią ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05). Ilość tego rodzaju odpadów systematycznie rośnie, choć jest już mniejsza niż ta, która była prognozowana jeszcze w 2010 r. Wówczas szacowano, że do 2022 r. masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych wzrośnie do 746 tysięcy ton suchej masy w stosunku do 476,1 tysięcy ton suchej masy w 2004 r. [1]. W 2011 r. miało to być 621 tysięcy ton suchej masy. Tymczasem wedle danych GUS w 2011 r. liczba ta wyniosła 519,2 tysięcy ton, a 533,3 tysięcy ton w 2012 [2]. Spada tymczasem wytwarzanie osadów z oczyszczalni przemysłowych, z 703,3 tysięcy ton suchej masy w 2000 r. do 418,6 tysięcy ton w 2012 r. [3].

Cały artykuł można przeczytać w numerze 4/2014 "Kierunek Wod-Kan".

Przypisy

[1] Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 r. przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (Monitor Polski z 2010 r., nr 101, poz. 1183; dalej: Krajowy plan gospodarki odpadami 2014), s. 5301 i 5317.

[2]  s. 204.

[3]  Ibidem.
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ