Partner serwisu
29 sierpnia 2014

Zielona Góra: Środki na gospodarkę ściekową

Kategoria: Aktualności

Zadanie polega na wykonaniu kanałów grawitacyjnych o łącznej długości 34.414 m, w tym przykanalików w ilości 1.265 szt. o łącznej długości 7.356 mb, kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 9.321 mb oraz 13 pompowni ścieków. Planowany efekt ekologiczny to przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji do oczyszczalni w Łężycy o 4.710 osób.

Zielona Góra: Środki na gospodarkę ściekową

POIiŚ
W siedzibie Funduszu podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III". Środki te przeznaczone są na pokrycie części wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych zadania. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013, a wartość dofinansowania ze środków unijnych nie przekracza 26.075.283,95 zł.


Koszt całkowity brutto wynosi 42.348.205,15 zł, a wielkośc udzielonej pożyczki 7.000.000 zł.

Umowę podpisała w imieniu beneficjenta Beata Jilek, prezes zarządu ZWiK Sp. z o.o., ze strony Funduszu umowę podpisali: Alicja Makarska, prezes zarządu oraz Michał Stosik, zastępca prezesa zarządu.

Źródło i fot.: www.wfosigw.zgora.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ