Partner serwisu
12 czerwca 2024

Wody Polskie: Ważny krok dla rozwoju drogi wodnej E-70

Kategoria: Aktualności

11 czerwca 2024 roku Gdańsk był gospodarzem dwóch ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich był Kongres Polskie Porty 2030, stanowiący pole eksperckiej debaty na temat rozwoju polskich portów i żeglugi. Drugim - podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. W obu wydarzeniach wziął udział wiceprezes Wód Polskich - Mateusz Balcerowicz.

Wody Polskie: Ważny krok dla rozwoju drogi wodnej E-70

Kongres Polskie Porty 2030 to ogólnopolska konferencja w całości skoncentrowana na sektorze portów morskich. Wydarzenie gromadzi ekspertów m.in. z rynku infrastruktury, logistyki, energetyki czy żeglugi. Honorowy patronat nad kongresem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

 

Ekspercka debata o Odrze i Wiśle na Kongresie Polskie Porty 2030

11 czerwca 2024 rok w debacie pt. "Terminale i zaplecze - efektywne zarządzanie przepływem ładunków i infrastrukturą portową” wziął udział Mateusz Balcerowicz - Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Podczas panelu dyskusyjnego wiceprezes Wód Polskich poruszył temat inwestycji prowadzonych przez Gospodarstwo na Odrze i Wiśle, w myśl zrównoważonej gospodaki wodnej, uwzględniającej potrzeby użytkowników wód oraz ochronę środowiska naturalnego.

- My staramy się kontynuować inwestycje, które zostały zaplanowane w gospodarce wodnej. Dokonaliśmy audytu tych planów, by wybrać do realizacji te najbardziej priorytetowe, pracujemy nad tym by pozyskać środki na te realizacje, głównie z programu FEnIKS. To punktowe inwestycje, ale wpływające na możliwości korzystania z rzeki i jej funkcję transportową. Tu mam na myśli głównie rzekę Odrę, śluzę Opole, śluzę ujście Nysy i Kanał Gliwicki. To są miejsca, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań. Mamy też na uwadze zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Ale co istotne, chcemy realizować tę gospodarkę w sposób zrównoważony, pamiętając o tym, żeby uwzględniać elementy ochrony środowiska. I druga istotna rzecz, my chcemy rozmawiać z wszystkimi użytkownikami wód, w tym użytkownikami biznesowymi i jednostkami samorządu terytorialnego - powiedział Mateusz Balcerowicz.

 

Wody Polskie razem z samorządami dla rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Tego samego dnia w Gdańsku został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Sygnatariusze listu wyrazili wolę rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju polskiego odcinka tej trasy. Założono utrzymanie i modernizację szlaku żeglugowego, z uwzględnieniem rozwijania jego potencjału turystycznego, zachowania unikalnych walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Wody Polskie reprezentował wiceprezes Mateusz Balcerowicz.

Sygnatariuszami listu są: Minister Infrastruktury, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Marszałek Województwa Lubuskiego.

W 2008 r. powstała inicjatywa władz pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, służąca rewitalizacji i przywróceniu funkcji żeglownych na tej drodze wodnej. Działania podjęte w ostatnich latach przez sygnatariuszy Porozumień MDW E70 doprowadziły do powstania analiz, strategii i koncepcji. Oprócz tego zmodernizowano nabrzeża i nadrzeczne bulwary, wyremontowano stare bądź zbudowano nowe mariny i przystanie.

Tym wysiłkom podejmowanym przez ostatnie lata wychodzi naprzeciw inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury. Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy krok do opracowania strategicznego dokumentu rządowego, w którym znajdą się najważniejsze zadania modernizacyjno-utrzymaniowe na MDW E70. Jego celem jest przywrócenie i wykorzystanie możliwości Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, aby zajęła należne jej miejsce na mapie turystycznej i transportowej Polski.

Międzynarodowa Droga Wodna E70 to szlak wodny łączący Rotterdam w Holandii poprzez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i północną Polskę z Kłajpedą i Niemnem. Na terenie Polski przebiega od zachodu Odrą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, dalej przez Bydgoski Węzeł Wodny i Brdę, gdzie łączy się z Międzynarodową Drogą Wodną E40 (relacji Morze Bałtyckie – Morze Czarne) i dalej Wisłą prowadzi przez Nogat, Szkarpawę do Zalewu Wiślanego.

źródło: Wody Polskie
fot. Wody Polskie/ GospodarkaMorska.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ