Partner serwisu
04 czerwca 2024

Komunikacja branży. Co wspólnie, a co indywidualnie?

Kategoria: Aktualności

Praca PR-owca wodociągowego jest dziś równie ważna jak wykonywanie obowiązków przez pracowników technicznych dostarczających wodę i odbierających ścieki. Wiele przykładów z ostatniego czasu pokazało, jak nieumiejętność lub pośpiech w przekazywaniu informacji przez jedno tylko przedsiębiorstwo może mieć dalekosiężne skutki dla wizerunku całej naszej wodociągowo-kanalizacyjnej społeczności.

Komunikacja branży. Co wspólnie, a co indywidualnie?

P onad dwa lata temu powstał Zespół Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie ds. informacji o branży. W jego skład wchodzą dziś: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, PEWiK Gdynia, MPWiK Warszawa, Wodociągi Miasta Krakowa, Katowickie Wodociągi, Wodociągi Jaworzno, ZWiK Szczecin, MPWiK Wrocław oraz Sądeckie Wodociągi. Pomysłodawczynią oraz szefową zespołu jest Anna Lembicz, główna specjalistka ds. marketingu i PR oraz redaktorka naczelna kwartalnika „Wodociągi Polskie”. Spotykamy się regularnie, żeby podzielić się uwagami, spostrzeżeniami i problemami dotyczących naszych firm. Zespół jest doskonałą platformą do wymiany doświadczeń oraz planowania wspólnej polityki komunikacyjnej w przypadku ważnych, ogólnopolskich tematów. Patrząc tylko na ubiegły rok, były to taryfy oraz legionella. Wspomnę tylko o dwóch niezwykle ważnych dokumentach „wyprodukowanych” przez IGWP w tamtym czasie. Posłużyły one do argumentacji i dały wiedzę w dyskusji, także tej politycznej na temat naszej branży.

Branża mówi jednym głosem

W  marcu 2023 roku na zlecenie IGWP został wydany raport „Branża wodociągowo-kanalizacyjna w  świadomości Polaków”. Dokument przygotowała jedna z  czterech największych firm realizujących badania ilościowe online. Przeprowadziła je na reprezentatywnej grupie 1004 osób dorosłych w wieku od 18 do 65 lat z całej Polski. Okazuje się, że Polacy mają wysoką świadomość dotyczącą potrzeb branży. Aż 71% respondentów akceptuje podwyżki cen związane z  wzrastającymi kosztami utrzymania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. 91% badanych stwierdziło, że od sprawnego funkcjonowania usług wod-kan zależy zdrowie całej ich rodziny.

Zachęcam do zapoznania się z  raportem, który obala wiele mitów oraz daje bardzo praktyczne argumenty do dyskusji, przydatne każdemu „pewikowi”.

menty do dyskusji, przydatne każdemu „pewikowi”. Niezwykle istotny z punktu widzenia wizerunku branży okazał się dokument pytań i  odpowiedzi w  sprawie legionelli z  sierpnia 2023 roku. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozesłała go do wszystkich swoich członków. Osobiście przyznaję, że chociaż w Nowym Sączu nie doszło do paniki z tym związanej, to dokument zawierał wiele ciekawych i cennych informacji, między innymi, że „od ponad trzech dekad, kiedy funkcjonuje (…) Izba nie posiada danych dotyczących wystąpienia legionelli w  sieci wodociągowej”. Były również naukowe fakty i sprostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej.

Praca samego Zespołu ds. informacji o  branży skupia się wokół ważnych, bieżących tematów ogólnopolskich. Ale zajmował się on także zagadnieniami związanymi z promocją picia „kranówki”. Efektem tych prac był film przygotowany na 30-lecie IGWP, który jest dostępny w mediach społecznościowych Izby. Zespół przygotował również stronę www.fwp.igwp.org.pl oraz kalendarz świąt związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Z tej pracy może korzystać każde przedsiębiorstwo w Polsce, zdajemy sobie bowiem sprawę, że nie wszystkie firmy mają możliwości samodzielnego przygotowania kampanii edukacyjnej.

Komunikacja indywidualna – masa pomysłów i projektów

Wiele rzeczy można zrobić wspólnie. Należy jednak pamiętać, że każde z  naszych przedsiębiorstw działa w  innych uwarunkowaniach społecznych, terenowych czy nawet politycznych. Korzystamy z  różnych zasobów wody i  prowadzimy odmienne procesy jej uzdatniania i oczyszczania ścieków. Nie da się porównać przedsiębiorstw 1:1, nawet w przypadku cen. W tej części artykułu będę posługiwać się przykładem Sądeckich Wodociągów, gdzie pracuję już prawie 10 lat.

Niespełna 5 lat temu przeżyliśmy „kryzys wodociągowy” spowodowany fałszywymi oskarżeniami ze strony władz Urzędu Miasta Nowego Sącza. Prezydent oraz jego radni zarzucali Sądeckim Wodociągom, że nagle podniosły ceny taryfowe. Nie była ta prawda. Stało się wręcz odwrotnie – to radni zabrali mieszkańcom Nowego Sącza dopłaty. Nie było łatwo przekonać mieszkańców, że z podwyżkami cen nie mamy nic wspólnego. Kryzys jednak wyszedł nam na dobre. Znacznie podniosła się świadomość wśród dziennikarzy, a tym samym mieszkańców, na temat tworzenia taryf oraz procesu ich akceptacji.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ