Partner serwisu
14 maja 2024

Wody Polskie na Samorządowym Kongresie Finansowym

Kategoria: Aktualności

13 maja 2024 roku w Sopocie, miał miejsce Samorządowy Kongres Finansowy, organizowany w ramach wydarzenia Local Trends. Wiceprezes Wód Polskich – Mateusz Balcerowicz był gościem panelu poświęconego zarządzaniu wodami opadowymi w miastach.

Wody Polskie na Samorządowym Kongresie Finansowym

Debata pn. „Zarządzanie wodami opadowymi w mieście a adaptacja do zmian klimatu” była częścią bloku tematycznego dotyczącego adaptacji miast do zmian klimatu oraz edukacji ekologicznej. W dyskusji wzięli udział Mateusz Balcerowicz- Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Anna Czyżewska -  Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o. oraz Anna Graczyk – Wiceprezes Zarządu Aquanet S.A. Moderatorem spotkania był Mirosław Proppé  – Prezes Zarządu Fundacji WWF Polska.

Wody opadowe – zasób i wyzwanie dla miast

Wiceprezes Wód Polskich poświęcił swoją prezentację kwestii wód opadowych w miastach oraz edukacji użytkowników wód w celu efektywnego korzystania z tego zasobu. Mateusz Balcerowicz zauważył, że w wyniku zmian klimatu coraz częściej występują opady nawalne, co jest wyzwaniem dla współczesnym silnie zurbanizowanych miast. Przyznał, że na przestrzeni dziesięcioleci miejskie tereny zielone były stopniowo zabudowywane, co zaburzyło proces infiltracji wód opadowych w glebę, przyczyniając się do podtopień.

Mateusz Balcerowicz zaznaczył, że problem podtopień miejskich wynika również z przeciążenia miejskich systemów kanalizacji, które często były projektowane w czasach, gdy aglomeracje nie były tak rozbudowane. Podkreślił, że wody opadowe nie są ściekiem, ale zasobem który można i należy zagospodarować. Odniósł się przy tym do potrzeby opracowania zintegrowanych systemów zarządzania wodami opadowymi przez samorządy, których elementem byłaby zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura oraz rozwiązania oparte o naturę (z ang. NBS).

- Działania samorządów w zakresie prowadzenia właściwej polityki przestrzennej oraz gospodarki wodnej mają bezpośredni wpływ na zapobieganie szkodom związanym z intensywnymi opadami deszczu. Wody Polskie opracowały poradnik dla miast, który ułatwi identyfikację obszarów problemowych wymagających interwencji – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Wiceprezes Wód Polskich stwierdził, że niedostateczna retencja wód powoduje przeciążenie koryt małych i średnich rzek, które po gwałtownych opadach deszczu bardzo szybko wzbierają, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, tworząc powodzie błyskawiczne. Powiedział, że magazynowanie wód opadowych oraz wprowadzanie rozwiązań retencji wód w przestrzeniach użytkowych w szerszym zakresie przełoży się na zmniejszenie zjawisk powodzi miejskich i błyskawicznych, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców.

Mateusz Balcerowicz podkreślił, że synergia działań wszystkich użytkowników wód w zlewni pozwoli przełożyć lokalne efekty na skalę makro i przyczynić się do poprawy stanu ilościowego i jakościowego wód w całej Polsce. Kontynuował, że kluczem do współpracy jest edukacja, wymiana doświadczeń, szkolenia oraz korzystanie z wiedzy ekspertów.

Na zakończenie, Mateusz Balcerowicz oznajmił, że Wody Polskie są otwarte na dialog z użytkownikami wód dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania suszy i powodzi oraz ochrony wodnych ekosystemów. Zaznaczył, że wdrażanie dobrych praktyk w zarządzaniu wodami, popieranie inicjatyw samorządów, służące zwiększeniu retencji i poprawie stanu wód, jest kluczowym działaniem w gospodarce wodnej w dobie zmian klimatu. Wiceprezes Wód Polskich przytoczył pozytywne przykłady Gdańska i Poznania, które rozwijają retencję w oparciu o istniejącą tkankę miejską. Podsumował, że rozwiązania techniczne i naturalne w miastach harmonijnie się uzupełniają, dając efekty w postaci m.in. wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej, poprawy bilansu wodnego oraz rozwoju wodnych ekosystemów.

Local Trends – debata dla rozwoju polskiego samorządu

Ideą wydarzeń realizowanych w ramach Local Trends: Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie i Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu jest inicjowanie dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej. W gronie ekspertów zasiadających w Radzie Programowej opracowywany jest program, w którym koncentrujemy się na najistotniejszych kwestiach dla rozwoju polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

źródło: PGW WP
fot. PGW WP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ