Partner serwisu
21 marca 2024

Informacja o oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy

Kategoria: Aktualności

Temat Oczyszczalni Ścieków w Trzebini-Sierszy stanowi ostatnio przedmiot różnych opinii i komentarzy pojawiających się w przestrzeni publicznej. Dotychczas nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja co do przyszłych losów tego obiektu, jednak warto wiedzieć o podstawowych jej przesłankach oraz faktach związanych z aktualną sytuacją oczyszczalni.

Informacja o oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy

Północna część obszaru oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy należy do obszaru płytkiej eksploatacji górniczej, zagrożonego zapadliskami i innymi deformacjami terenu, w tym powstawaniem zalewisk. Na załączonej mapie Państwowego Instytutu Geologicznego widać jak blisko granicy oczyszczalni ścieków wystąpiły już zapadliska terenu. W związku z powyższym, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i pewności realizacji statutowych zadań Wodociągów Chrzanowskich w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, spółka zleciła Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach opracowanie koncepcji przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ścieków Trzebinia-Siersza do zlewni Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, która posiada duże rezerwy i jest w stanie w każdej chwili przejąć dodatkowe ilości doprowadzanych ścieków.

Koncepcja GIG zakłada budowę rurociągu tłocznego i dwóch przepompowni ścieków, jak również zaadoptowanie części mechanicznej oczyszczalni w Trzebini-Sierszy pod przyszłą pompownię ścieków. Wykonanie takiej inwestycji gwarantuje zarazem dalszy sprawny odbiór ścieków z całego rejonu zlewni północnej części gminy Trzebinia i nie wpływa na ograniczenie możliwości rozbudowy tutejszej sieci kanalizacyjnej. Realizacja tej inwestycji uzależniona będzie od pozyskania zewnętrznych funduszy.

Należy również uwzględnić, że z uwagi na stan techniczny oczyszczalni w Trzebini-Sierszy  w najbliższych latach konieczna byłaby kompleksowa modernizacja jej części technologicznej, co spowodowałoby poniesienie kosztów o wiele wyższych w porównaniu do kosztów przerzutu ścieków do GOŚ w Chrzanowie. Ponadto koszt oczyszczania 1 m³ ścieków w oczyszczalni Trzebinia-Siersza jest wyższy o ok. 250% od kosztu oczyszczania ścieku w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, co oznacza, że eksploatacja oczyszczalni w Trzebini-Sierszy jest nierentowna.

Biorąc więc pod uwagę uwarunkowania wynikające z zagrożenia zapadliskami i zalewiskami na terenie Sierszy, a także jednoznaczne przesłanki ekonomiczno-finansowe, należy stwierdzić, że koncepcja GIG wskazuje w odpowiedzialny i racjonalny sposób najkorzystniejsze rozwiązanie przyszłości oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy.

źródło: informacja prasowa Wodociągi Chrzanowskie
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ