Partner serwisu
17 października 2023

Ważne posiedzenie w Oczyszczani Ścieków Płaszów

Kategoria: Aktualności

9 października w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Nieprzypadkowo, bo jednym z punktów poniedziałkowego posiedzenia członków Komisji była wizja lokalna na oczyszczalni.

Ważne posiedzenie w Oczyszczani Ścieków Płaszów

Radni wizytowali niektóre z obiektów oczyszczalni jak stacja zlewna, kanał doprowadzający ścieki, reaktory biologiczne i odpływ oczyszczonych ścieków. W ramach uzupełnienia Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. przybliżył zasady funkcjonowania oczyszczalni, jako kluczowego elementu miejskiej infrastruktury. Bartosz Łuszczek, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji przedstawił długofalowe działania Spółki realizowane od kilkunastu lat w ramach ograniczania uciążliwości zapachowych obiektów gospodarki ściekowej, których celem jest identyfikacja źródeł odorów, ocena skali zjawiska i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych.

W lutym 2021 Zarząd Wodociągów Miasta Krakowa S.A. przyjął Program ograniczania uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki ściekowej na lata 2021-2025. Ujęto w nim zarówno planowane działania inwestycyjne i remontowe, jak i prace o charakterze eksploatacyjnym, wskazano źródła finansowania oraz harmonogram ich realizacji.

Dezodoryzacja oczyszczalni ścieków Płaszów

W ramach działań dotyczących oczyszczalni ścieków Płaszów dotychczas zrealizowano między innymi zadania dotyczące hermetyzacji i dezodoryzacji stacji zlewnej, kolektora płaszowskiego, stacji krat, pompowni, koryta pomiarowego oraz zbiorników osadu.

W latach 2019 - 2021 przeprowadzono hermetyzację kolektora płaszowskiego poprzez przykrycie go laminatem, zastosowanie wentylatorów wyciągowych oraz zespołu filtrów węglowych.

W latach 2021 - 2022 kontynuowano prace dotyczące dezodoryzacji części mechanicznej oczyszczalni. Przeprowadzono remonty zgarniaczy na dwóch osadnikach wstępnych, co pozwoliło na ograniczenie zalegania osadu i flotatu przyczyniających się do powstawania uciążliwości zapachowych.

W 2023 roku wykonano hermetyzację i dezodoryzację kolektora bieżanowskiego z wykorzystaniem wielostopniowej instalacji dezodoryzacji. Obecnie trwa jej rozruch. Wyremontowano kolejny zgarniacz na osadnikach wstępnych i przygotowywano kolejne zadania.

Dalsze plany przewidują kontynuację hermetyzacji obiektów części mechanicznej w szerokim zakresie. Są to działania bardzo kosztowne i skomplikowane pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Zostały one włączone w zakres modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Płaszów, dla której Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ubiegają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Współpraca

Na bieżąco prowadzone są działania z wykorzystaniem systemu rejestracji zgłoszeń i skarg związanych z wystąpieniem bądź nasileniem uciążliwości zapachowej. Zgłoszenia trafiające do zespołu zadaniowego podlegają weryfikacji, kontroli w terenie, sporządzana jest dokumentacja i ewidencja, również w systemie GIS. Dla każdego ze zgłoszeń podejmowane są działania eksploatacyjne, inwestycyjne bądź informacyjne, skierowane do odpowiedzialnych jednostek.

Oprócz działań o charakterze inwestycyjno – remontowym, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemu uciążliwości zapachowej poprzez udział w miejskim Zespole Zadaniowym ds. ograniczania uciążliwości zapachowej w południowo-wschodnich rejonach Krakowa oraz w cyklicznych spotkaniach z zainteresowanymi mieszkańcami.

Należy mieć na uwadze, że występujące w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków Płaszów uciążliwości zapachowe, związane są również z funkcjonowaniem innych pobliskich zakładów, takich jak kompostownia, garbarnia oraz przedsiębiorstwa prowadzące gospodarkę odpadową.

źródło: wodociagi.krakow.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ