Partner serwisu
12 października 2023

Józef Natonek: Wizja nowego miasta

Kategoria: Aktualności


Podpisaliście m.in. umowę na współpracę z Gminą Miasta Jaworzna i Spółką Restrukturyzacji Kopalń w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Jak doszło do tej współpracy?    
Wspomniany Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG) to szansa na nowe, przemysłowe otwarcie dla Jaworzna i regionu, tym razem już niezwiązane z przemysłem surowcowym czy energetycznym, ale z nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie branżami. JOG ma zapewnić tysiące miejsc pracy dla kolejnych pokoleń mieszkańców Jaworzna oraz okolic. Z szacunków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika, że obszar wygeneruje od 10 do 12 tysięcy nowych miejsc pracy. JOG będzie mógł się więc stać tętniącym życiem, przemysłowym sercem Jaworzna. Położonym z dala od osiedli mieszkaniowych, za to blisko źródła zasilania (elektrownia) i głównych szlaków komunikacyjnych. Tak więc wcześniejsze inwestycje wod-kan, obecna budowa nowego ujęcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą wpisują się w całą koncepcję strefy gospodarczej Jaworzna. Wspomniane inwestycje wod-kan są zadaniami wchodzącymi w część projektu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”, realizowanym i finansowanym w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednym słowem: chcemy dać inwestorom oraz przyszłym pokoleniom długoterminowe, gospodarcze rozwiązanie na inwestycje i nowe miejsca pracy.


Czy przewidujecie dalsze zadania dla spółki w ramach działań nad utworzeniem i rozwojem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego?
Podpisane porozumienie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń na zakup wód dołowych w celu ich dalszego uzdatniania otwiera szereg możliwości. W czerwcu 2023 r. ruszył przetarg na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty. Dalsza koncepcja uzbrojenia JOG-u dla przyszłych inwestorów zakłada budowę nowej magistrali wodociągowej, zasilającej ten teren w wodę pitną i stworzenie na wydzielonym obszarze nowego układu systemu kanalizacyjnego wraz przepompowniami. Oczywiście to wszystko spina się i łączy z już wcześniej podjętymi pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni ścieków. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom jesteśmy pewni, że obiekt ten jest przygotowany do przyjęcia nowych ładunków ściekowych pod względem ilościowym i jakościowym.  


Jakie obszary działalności firmy planujecie w najbliższym czasie rozwijać?

W planach – a praktycznie to już się dzieje, gdyż wnioski i projekty zostały już napisane i opracowane – mamy pozyskanie środków na rozbudowę i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. W większości obiektów technicznych należących do spółki, w tym na oczyszczalni ścieków, rozważamy zabudowę instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej z biogazu oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Prowadzimy także mocno zaawansowane rozmowy nad zagospodarowaniem i wykorzystaniem osadu ściekowego jako nawozu rolniczego lub odżywki do gleby. Chcielibyśmy nasz osad odpowiednio przetworzyć, osuszyć i we właściwych proporcjach mieszać z innymi ekologicznymi kompozytami. Stanowiłby wówczas świetny środek do ponownego wykorzystania w rolnictwie czy hodowli roślin. Oprócz powyższych koncepcji przystępujemy do realizacji trzech zadań z zakresu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla mieszkańców oraz dalszej rozbudowy i uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta. Pierwsze zadanie wchodzące w ten zakres związane jest z modernizacją najstarszego w Jaworznie ujęcia wody pitnej Dobra. Drugie dotyczy rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze osiedla Cezarówka Dolna. Trzecie natomiast wiąże się z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w rejonie przepompowni Łubowiec. Inwestycje realizowane będą przy wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ich łączna wartość to niemal 30 mln zł, a mają zakończyć się w IV kwartale 2025 r.

Rozmawiała Aneta Skalik, „Kierunek Wod-Kan”

***

Wywiad pierwotnie ukazał się w nr 3/23 Kierunku WOD-KAN

fot. Fot. Wodociągi Jaworzno
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ