Partner serwisu

Więcej wody na wsi

Kategoria: Gospodarka wodna

Rozwój wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, jak również wzrost poziomu życia mieszkańców wsi, wpłynęły na zmiany ilości zużywanej wody w wiejskich jednostkach osadniczych. Tendencja tych zmian jest odwrotna niż w wodociągach miejskich, co widać na przykładzie gminy Stare Miasto we wschodniej Wielkopolsce.

Więcej wody na wsi

Rozwój wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, jak również wzrost poziomu życia mieszkańców wsi, wpłynęły na zmiany ilości zużywanej wody w wiejskich jednostkach osadniczych. Tendencja tych zmian jest odwrotna niż w wodociągach miejskich. Potwierdzają to wyniki analizy zużycia wody w gminie Stare Miasto we wschodniej Wielkopolsce o liczbie mieszkańców około 10000, zwodociągowanej niemal w 100%, czerpiącej wodę z dwóch ujęć wód podziemnych.

Przeprowadzone analizy i obliczenia pozwoliłysformułować następujące wnioski:

  • w gminie Stare Miasto w latach 2005-2008 nastąpił wzrost zużycia wody jako skutek osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców, a także rozwoju przemysłowego gminy;
  • pomimo zmian nominalnej wielkości ogólnych potrzeb wodnych gminy, rozkład zużycia był dość stabilny i wynosił: 85% – gospodarstwa domowe oraz 15% – zakłady przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej;
  • należy oczekiwać, że w kolejnych latach, przy ustabilizowaniu się standardu budownictwa mieszkaniowego w gminie Stare Miasto, wszelkie zmiany zużycia wody będą wynikały z kondycji zakładów przemysłowych (zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego), która zależy od ogólnej koniunktury w kraju.

fot.: www.sxc.hu

Cały artykuł  znajdą Państwo w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 1/2013

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ