Partner serwisu
21 lutego 2020

Spółka wod-kan wobec trudnych sytuacji

Kategoria: VI Konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, 20-21 lutego 2020, Szczyrk

Jak zachować się w sytuacji kryzysowej, np. dużej awarii? Referaty na ten temat wypełniły panel II konferencji „Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN”.

Spółka wod-kan wobec trudnych sytuacji

„Codzienne wyzwania i niecodzienne zdarzenia – doświadczenia Wodociągów Miasta Krakowa” – to tytuł referatu otwierającego, który przygotowała Joanna Kaleta (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie). – Codzienne wyzwania to tak właściwie codzienna praca: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania olbrzymiej infrastruktury – mówiła.

Kaleta zaznaczyła, że wartości, jakimi kieruje się spółka, zostały obszernie opisane w przyjętym w 2018 roku Kodeksie Etyki. Działania zarządu, jak również każdego z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, oparte są na zasadach: odpowiedzialności, wiarygodności, szacunku, współdziałania i zorientowania na wyniki, a respektowanie Kodeksu Etyki oczekiwane jest również od osób i podmiotów współpracujących z Wodociągami Miasta Krakowa.

Prelegentka wspomniała także o obowiązującej w MPWiK S.A. polityce zgodności. – Bezpośredni przełożeni w pełni odpowiadają za zapewnienie i utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem, zasadami etycznymi, standardami, normami i regulacjami określonymi w wewnętrznych aktach normatywnych spółki, w ramach obszarów przypisanych do pionów, podpionów i komórek organizacyjnych, którymi kierują – podkreślała.

O bezpieczeństwie IIT na miarę XXI wieku w firmie wod-kan opowiadał Bartłomiej Borek z LogicSynergy Sp. z o.o. Firma od ponad 30 lat dostarcza rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania systemów informatycznych, automatyki i elektroniki. B. Borek przybliżył zalety proponowanego przez spółką systemu. To m.in. wysoka ergonomia pracy, intuicyjność systemu wraz z możliwością dostosowania do pracy poszczególnego operatora ZSI, możliwość eksploatacji eMedia na zasobach Data Center oraz jako usługa „w chmurze” czy dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne, m.in dla modułów/systemów: SmartGIS, iBOK, Inkasent, Gospodarka Magazynowa.

Istotna w działalności organizacji jest eliminacja i ograniczanie ryzyka. Na temat zarządzania ubezpieczeniami w branży wod-kan mówiła Małgorzata Szewczykowska z SOL-BROKER Sp. z o.o. Przedstawiła trzy przypadki awaryjne z zakresu wod-kan oraz omówiła skutki wypadków. Finansowe dla przedsiębiorstwa to m.in. straty w wyniku przerwy w działalności, konieczność przywrócenia funkcjonalności instalacji, zakupu i sprowadzenia urządzeń, praca w nadgodzinach z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu. Dla środowiska: zanieczyszczenie akwenów biogenami, azotem, fosforem i metalami ciężkimi, zanieczyszczenie szlamem. Ważne są też skutki społeczne i prawne.

Prelegentka mówiła także o szkodach środowiskowych. – Ubezpieczenie szkód środowiskowych obejmuje koszty działań zapobiegawczych i naprawczych oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego – tłumaczyła M. Szewczykowska.

Kolejną prelekcję „Zarządzanie projektem awaryjnego transportu ścieków w sytuacji kryzysowej”, wygłosiła Edyta Zalewska z Uponor Infra Sp. z o.o.

Rozpoczęła od przypomnienia definicji sytuacji kryzysowej, wymieniła cechy zarządzania kryzysowego. Następnie skupiła się na głośnej awarii oczyszczalni Czajka. – Powstał sztab kryzysowy, my również zostaliśmy zaproszeni do rozmów przez Wodociągi Warszawskie – mówiła, przybliżając akcję „Ratujmy Wisłę” dzień po dniu. Prelegentka przypomniała etapy budowy mostu pontonowego, zgrzewania rur, budowy czerpni. – Wszyscy bali się rurociągu, a największym problemem było tu szybkie zdobycie pomp o dużej mocy – podkreślała Edyta Zalewska.

Uponor Infra dostarczył na budowę 2,2 km rurociągów – część sprowadzono z Finlandii. Tymczasowy rurociąg działał 69 dni. W tym czasie przepompowano 14 mln m3 ścieków. – Nasilające się zjawiska ekstremalne z uwagi na zmiany klimatyczne w postaci bardzo intensywnych opadów, ale także przedłużających się okresów suszy, wystawiają systemy kanalizacji wielu miast w Polsce na nowe ryzyka. Zmiany klimatyczne wpływają również na pogorszenie warunków geotechnicznych posadowienia sieci kanalizacyjnych i towarzyszących im budowli. Realna możliwość występowania tego typu zdarzeń awaryjnych o potencjalnie wysokich stratach dla środowiska naturalnego każe myśleć o tworzeniu scenariuszy awaryjnych – podsumowała.

Panel zakończył Piotr Durło (AIUT Sp. z o.o.), referatem: „Rozwiązania SMART City IoT w skutecznym diagnozowaniu, usuwaniu i zapobieganiu awarii”. – Nasze urządzenia rejestrują i informują o następujących zdarzeniach: stanie baterii urządzenia, przepływie wstecznym, pęknięciach rur i niekontrolowanych wyciekach – w miejscu ich wystąpienia – wymieniał prelegent. – Możemy również kontrolować ciśnienia w sieci. Dzięki bieżącej rejestracji przepływu oraz informacji o ciśnieniu w sieci, skutecznie diagnozujemy i zapobiegamy stratom wody. Biorąc pod uwagę kompletne dane z odczytów wodomierzy, w tym przepływów wstecznych, możemy lokalizować awarie i wycieki, zanim tak naprawdę staną się widoczne – mówił przedstawiciel firmy AIUT.

VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN” odbywa się w dniach 20-21 lutego w Szczyrku. Organizatorem jest firma BMP Sp. z o.o., wydawca kwartalnika Kierunek Wod-Kan oraz portalu www.kierunekwodkan.pl.

Patronat merytoryczny nad konferencją pełni Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe.

Partnerami branżowymi konferencji są nowoczesne przedsiębiorstwa z branży wod-kan: Aquanet S.A., SAUR Neptun Gdańsk, AQUA S.A., Wodociągi Miasta Krakowa, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Katowickie Wodociągi S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Partnerem Złotym jest Unisoft oraz S&T.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ