Partner serwisu
29 października 2019

Strefa Nauki i Wiedzy podczas XXII Kongresu

Kategoria: XXII Kongres WOD-KAN-EKO

W ramach XXII Kongresu WOD-KAN-EKO zorganizowana zostanie Strefa Nauki i Wiedzy. Będzie to miejsce, gdzie z przedstawicielami uczelni porozmawiać będzie można o innowacyjnych projektach tych zrealizowanych, realizowanych obecnie a także o tematach, które mogą ze względu na zapotrzebowanie podjąć w przyszłości. Nie zabraknie również osób, z którymi skonsultować będzie można kwestie prawne, jak i porozmawiać o metodologii zamówień publicznych.

Strefa Nauki i Wiedzy podczas XXII Kongresu

W Strefie Nauki i Wiedzy udział potwierdzili już:

dr Krzysztof Filipek, Firma Doradcza Krzysztof Filipek

W Strefie Nauki i Wiedzy przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji będą mogli dowiedzieć się o możliwościach współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Ekspert BMP podzieli się z Państwem wiedzą i udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące następujących zagadnień:

  • wyszukiwania pól do wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
  • sposobu wyboru partnera do prac badawczo-wdrożeniowych,
  • stosowanych kryteriów wyboru,
  • wykorzystania narzędzi, jakie daje Ustawa o zamówieniach publicznych, do skutecznego przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy prac.

Krzysztof Filipek to absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Foundation. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wg programu MBA w SGH Warszawa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny chemii materiałów, technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej. Wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, biegły z listy Ministra Środowiska w zakresie procedur wodnoprawnych, członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i międzynarodowym (m.in. Aqua Bielsko-Biała, International Water, United Utilities, Veolia, Aqualogy (Hiszpania), Suez, Saur). Aktualnie wykładowca w WSB Dąbrowa Górnicza na studiach podyplomowych Executive MBA dla kadry zarządzającej branży wodociągów i kanalizacji, doradca przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zarządzania kryzysowego, zarządzania gospodarką wodami opadowymi oraz interpretacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Współautor książki (wydawnictwo Beck, grudzień 2017) „Nowe Prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji”


dr Jędrzej Bujny, Radca Prawny SMM Legal

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Warszawie. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz gospodarki wodno-ściekowej. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.
 

dr Tomasz Jurczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, Blog Świat Wody

Dr Tomasz Jurczak jest pracownikiem Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku prowadzi prace naukowe z zakresu ekohydrologii i eutrofizacji wód. Realizuje badania w zakresie analizy toksyn sinicowych, czynników odpowiedzialnych za ich powstawanie oraz zajmuje się pracami związanymi z rekultywacją ekosystemów wodnych. W latach 2002-2005 realizował projekt europejski „TOXIC”, którego celem była optymalizacja procesów uzdatniania wód powierzchniowych dla eliminacji toksyn produkowanych przez sinice. W latach 2010-2016 kierował europejskim projektem "EH-REK" w ramach programu LIFE+, którego celem była poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych. Wdrożone w projekcie systemy biofiltracyjne ograniczają dopływ zanieczyszczeń z obszarów miejskich do rzek i zbiorników wodnych oraz redukują ryzyko powodzi. W 2018 r. Komisja Europejska przyznała projektowi prestiżową nagrodę "Best of the Best". Obecnie Tomasz Jurczak współrealizuje projekt "LIFERADOMKLIMA-PL" dotyczący adaptacji Radomia do zmian klimatu. Artykuł na ten temat opublikowany został w czasopiśmie "Kierunek WOD-KAN" nr 3/2019.

Dr Sebastian Szklarek jest pracownikiem Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi. Pracami naukowymi zajmuje się od 2011 roku. Realizuje badania z zakresu ekohydrologii i eutrofizacji wód oraz ekotoksykologii. Od początku swojej pracy związany jest z dwoma tematami badawczymi. Pierwszy to bariery azotowe (oparte o proces denitryfikacji) do usuwania związków azotu z wód gruntowych i powierzchniowych (od 2011 roku udział w 3 projektach badawczych GEOWŁÓKNA, MIKRAZO i AZTOSTOP). Drugi to sekwencyjne systemy biofiltracyjne do oczyszczania wód powierzchniowych ze związków azotu i fosforu (projekty SWITCH, POIG, GEKON, LIFERADOMKLIMA-PL). Oba rozwiązania mają wspólny cel przeciwdziałania eutrofizacji i ograniczenia ryzyka wystąpienia zakwitów sinic. W swoich badaniach zajmuje się też oceną jakości wód opadowych i roztopowych oraz ich wpływu na trwałość i kondycję ekosystemów wodnych. Obecnie realizuje projekt finansowany z NCN (nr 2018/28/C/NZ8/00235) dotyczący wpływu soli drogowej na organizmy zbiorników wodnych w miastach, a szczególnie na zooplankton.

Wybrane tematy i zagadnienia realizowane i współrealizowane na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi:

- oczyszczanie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych w obszarach miejskich;

- ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników zaporowych i jezior oraz miejskich zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych;

- monitoring wód powierzchniowych, w tym monitoring zanieczyszczeń specyficznych wpływających na jakość wód (sól drogowa, WWA, metale ciężkie, pestycydy i inne);

- zastosowanie biotestów w ocenia stanu jakości wód i ścieków;

- opracowywanie strategii zarządzania wodami powierzchniowymi m.in.: wykorzystywanymi w procesach uzdatniania i osadami pościekowymi;

- wsparcie w zwiększeniu efektywności oczyszczania ścieków komunalnych, szczególnie poprzez opracowanie III etapu oczyszczania ścieków opartego o oczyszczalnie roślinne – sekwencyjne systemy biofiltracyjne.

- opracowywanie koncepcji gospodarowania wodami w kontekście zmian klimatu, w tym problemu suszy i odpadów nawalnych,

- edukacja społeczeństwa w zakresie ilości i jakości wody z wykorzystaniem portali społecznościowych m.in.: blog Świat Wody,

- edukacja ekologiczna i kształcenie studentów na innowacyjnych kierunkach m.in.: EkoMiasto oraz Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne.


Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód

W czasie XXII Kongresu WOD-KAN-EKO dr Marcin Głodniok wystąpi z prezentacją pt. Przekształcanie ustabilizowanych osadówściekowych w produkty nawozowe – technologia GIG. Zagadnienie zostanie omówione na przykładzie doświadczeń w JZWiK produkt Złote Plony, oraz na przykładzie realizowanego w PWiK Żory projektu wdrożeniowego.

Dodatkowo z dr Marcinem Głodniokiem, jako przedstawicielem GIG, porozmawaić będzie można o realizowanych w placówce projektach istotnych dla branży wod-kan w Strefie Nauki i Wiedzy:

  • Technologie produkcji nawozów z osadów ściekowych
  • Monitoring pracy oczyszczalni
  • Rozwiązania dla oczyszczalni ścieków na przykładzie autorskiego urządzenia BioCargo (monitoring parametrów osadu czynnego)
  • Technologie kofermentacji odpadów
  • Prace koncepcyjne i B+R dla oczyszczalni ścieków.


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Centrum Transferu Technologii

Tematy zagłębiane przez pracowników uczelni, które mogą być interesujące dla przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan, to m.in.:
1. Lokalizacja infrastruktury podziemnej metodami geofizycznymi
2. Optymalizujący model hydrogeologiczny dla projektowania i eksploatacji ujęć wód oraz skutecznej ochrony zasobów wodnych
3. Autonomiczne systemy monitoringu osłonowego ujęć wód podziemnych z opcją wykrywania i usuwania substancji zanieczyszczających
4. Nowoczesne rozwiązania metodyczne w zakresie wykonywania oceny ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz planów bezpieczeństwa wodnego
5. Program komputerowy do jakościowej i ilościowej interpretacji obrazów materiałów porowatych, np. skały, gleby, kości, cementy, ceramika, ogniwa
6. Oznaczanie promieniotwórczości wód pitnych
7. Pomiary parametrów fizycznych materiałów stałych i sypkich
8. Sorbenty mineralne do uzdatniania i oczyszczania wód oraz ścieków
9. System monitoringu stanu infrastruktury studni głębinowych.

fot. 123rf.com/zdj.ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ