Partner serwisu
17 lipca 2019

Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie

Kategoria: XXII Kongres WOD-KAN-EKO

W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej nabył i ugruntował wiedzę oraz doświadczenie w obszarach: funkcjonowania podmiotów prawa handlowego, współpracy pomiędzy Spółką i otoczeniem rynkowym, procesów przygotowania i udzielania zamówień publicznych. 14 listopada 2019 r. podczas XXII Kongresu WOD-KAN-EKO weźmie udział w debacie pt. Scenariusz na zmiany klimatu. Rola wod-kanu w zagospodarowaniu wód opadowych i przeciwdziałaniu deficytowi wody w Polsce.

Związany ze Spółką od roku 1999. Pracę w MPWiK S.A. rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Przetargów i Umów, a następnie zdobywał doświadczenie, pełniąc m.in. funkcje: Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Prezesa ds. Udzielania Zamówień i Przygotowania Inwestycji, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz Dyrektora Technicznego. Od 14 września 2004 roku był równocześnie Prokurentem samoistnym Wodociągów Miasta Krakowa.

Paweł Senderek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem oraz metod i technik zarządzania procesowego.

W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej nabył i ugruntował wiedzę oraz doświadczenie w obszarach: funkcjonowania podmiotów prawa handlowego, współpracy pomiędzy Spółką i otoczeniem rynkowym, procesów przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Posiada również praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacji procesu technicznego, negocjacji oraz rozwiązywania sporów gospodarczych. Wielokrotnie reprezentował Wodociągi Miasta Krakowa w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Współuczestniczył także w efektywnym pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych, zwłaszcza funduszy ekologicznych, uzyskał niezbędną kwalifikację i pełnił funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektów.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ