Partner serwisu
10 kwietnia 2019

Awarie – jak im zapobiegać i usuwać

Kategoria: X Konferencja Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN

„W obliczu awarii...czyli o ich przyczynach, usuwaniu i zapobieganiu” - tego dotyczyły zagadnienia omawiane w czwartym panelu technicznym, otwierającym drugi dzień konferencji w Wiśle. Poprowadził go Tomasz Herczyk z PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.

Awarie – jak im zapobiegać i usuwać

Sebastian Radzimski, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, przedstawił referat pt.: „Monitoring, sprzedaż i bilans w systemie GIS – inne spojrzenie na mapy”. Jak wskazywał prelegent, dzięki coraz powszechniejszemu dostępowi do map cyfrowych, poprzez systemy klasy GIS, przestają one pełnić jedynie rolę źródła informacji o majątku sieciowym w przedsiębiorstwach branżowych. Użyteczność i transparentność map numerycznych pozwala na zastosowanie ich w dziedzinach wydawałoby się niezwiązanych z systemami GIS, jak np. przetwarzanie danych z monitoringu sieci, danych w zakresie świadczonych usług czy bilansu wyprodukowanej i sprzedanej wody. Przedstawił działania realizowane w zakresie monitoringu i bilansowania, wyzwania i problemy, jakie pojawiają się na terenie działalności WiK w Opolu. Niezawodność transmisji oraz jakość danych – to kluczowe obszary, które mają wpływ na poprawność odczytów. Wskazał także na potrzebę porównywania sporządzanych bilansów ze sprzedażą wody.

Tomasz Tłustochowicz, CLIMBEX, zaprezentował referat pt. „Doświadczenie CLIMBEX w usuwaniu awarii oraz ich zapobieganiu w branży wod-kan”. Zaprezentował potencjał firmy Climbex w zakresie industrail services. Przedsiębiorstwo realizuje usługi dla spółek wodociągowych, przedsiębiorstw usług komunalnych, działów utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej różnego typu obiektów, oczyszczalni zakładowych. Prelegent opowiedział o korzyściach ze współpracy z firmą Climbex, np.: zwiększenie bezpieczeństwa pracy na obiektach przemysłowych, skrócenie czasu przestojów, zwiększenie trwałości i produktywności urządzeń i instalacji, szybka mobilizacja zespołów technicznych i sprzętu, zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów.

Mieczysław Ludwików, Phoenix Contact, zaprezentował referat pt.: „Skuteczna prewencja w wod-kan, ochrona przed przepięciami z gwarancją wraz ze zdalnym monitorowaniem zdarzeń”. Prelegent opowiadał o problemach, jakie powstają w wyniku przepięć w instalacjach elektrycznych. Mówił, jak ważna jest prewencja. Wskazywał obszary, w jakich taka ochrona powinna być zastosowana: zakłady opieki medycznej, obiekty służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, czyli tam, gdzie w grę wchodzi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, muzea i centra teleinformatyczne, hotele, centra handlowe, zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne, biura, szkoły. Warto przeprowadzić ocenę ryzyka, jeżeli jej nie ma – instalację elektryczną należy wyposażyć w ograniczniki przepięć. W tym zakresie powinno się stosować urządzenia certyfikowane, spełniające normy. Kryterium wyboru nie powinna być niska cena, lecz jakość, gdyż ta, w obliczu konsekwencji wynikających z uszkodzeń sieci elektrycznej, opłaca się dużo bardziej.

Piotr Durło, AIUT, wystąpił z referatem pt.: „Rozwiązania SMART City IoT w skutecznym diagnozowaniu, usuwaniu i zapobieganiu awarii”. Firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań przede wszystkim w zakresie robotyki i automatyki (75 proc.), posiada spore możliwości w zakresie telemetrii, czyli inteligentnego monitoringu wodomierzy. Jednym z oferowanych narzędzie jest SIMAX, internetowa aplikacja dostępowa, zapewniająca m.in. ciągłą analizę parametrów kluczowych procesów, informację o instalacjach i urządzeniach, możliwość bezpiecznego udostępniania danych klientowi końcowemu. Kolejnym jest Maximo Express, który daje wiele możliwości w monitorowaniu wielu różnych parametrów. To zaawansowane narzędzie wspierające rozwiązywanie problemów powodowanych przez awarie.

Tomasz Fusek, Saint-Gobain PAM, zaprezentował referat pt. „Bezawaryjność wodociągów z żeliwa sferoidalnego na podstawie raportu Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej (DVGW)". Saint-Gobain PAM to światowy lider w zakresie produkcji systemów z żeliwa sferoidalnego, działający w trosce o środowisko. Prelegent przybliżył zalety stosowania żeliwa sferoidalnego, jako materiału m.in. o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniającym najmniejszą awaryjność rurociągu oraz o dużej trwałości i niezmiennych w czasie właściwościach. Jest to także, jak wskazywał prelegent, materiał o małej emisji CO2 w procesie produkcji. Przybliżył oferowany przez firmę system blutop (szybki montaż, budowa bez względu na pogodę, niskie koszty posadowienia).

Grzegorz Guła, Katowickie Wodociągi S.A., zaprezentował referat pt.: „Awaryjność sieci wodociągowej w aspekcie inwestycyjnym i eksploatacyjnym na przykładzie miasta Katowice”. Przedstawił, jak kształtowała się awaryjność sieci w mieście Katowice na przestrzeni ostatnich 10 lat, m.in. jednostkową intensywność uszkodzeń przewodów wodociągowych w odniesieniu do materiału przewodu, liczbę awarii w odniesieniu do struktury materiałowej sieci w poszczególnych latach, wpływ realizacji inwestycji-remontu na straty wody.

Awaryjność jest miarą niezawodności infrastruktury wodociągowej. Prelegent wskazał na czynniki wpływające na awaryjność sieci. Są to m.in. błędy projektowe i wykonawcze, rodzaj materiałów, z jakich wykonane są sieci, wady materiałowe, wiek sieci, ciśnienie w sieciach, prędkość przepływu oraz jakość wody.

Panel odbył się w ramach X Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN 2019, która ma miejsce 9-10 kwietnia 2019 r. w Wiśle.

Tekst Aleksandra Dik, zdjęcia Szymon Kamczyk, Adventure Media

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ