Partner serwisu

Gospodarka wod-kan już uporządkowana

Kategoria: Fotoreportaż

Przed trzema laty Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo. Dziś prace dobiegają końca.

Gospodarka wod-kan już uporządkowana

   

Osadnik wtórny po modernizacji.

    W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo” realizowane są cztery kontrakty. Obejmują budowę kanalizacji sanitarnej w Rozewiu, Jastrzębiej Górze, Tupadłach i Karwi, stacji podnoszenia ciśnienia w Ostrowie oraz stacji uzdatniania wody z magistralą wodociągową w Jastrzębiej Górze.
    Obecnie na ukończeniu jest czwarty kontrakt: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze”, którego wartość wynosi 16 892 593 zł netto. Wykonawcą robót budowlanych jest Hydrobudowa Gdańsk.

W myśl przyszłości
    Oczyszczalnia w Jastrzębiej Górze obsługuje aglomerację Władysławowo, w skład której wchodzą miejscowości: Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo, Karwia, Mieroszyno, Kaczyniec i Czarny Młyn. Ostatni raz oczyszczalnia była zmodernizowana przed dwudziestu laty. Przed rozbudową jednostka pracowała na granicznych wielkościach hydraulicznych napływu ścieków, co w niedalekiej przyszłości mogłoby doprowadzić do przekroczeń dopuszczonych pozwoleniem wodnoprawnym parametrów
ścieków oczyszczonych. Dlatego też koniecznością stała się rozbudowa i przebudowa oczyszczalni.

Reaktor biologiczny po modernizacji.

Jakie zmiany?
    Poprzez budowę nowego obiektu mechanicznego oczyszczania ścieków zlikwidowano osadnik Imhoffa z wydzielonym piaskownikiem szczelinowym, na którego miejscu powstał nowy reaktor biologiczny. Wozy asenizacyjne dowożące ścieki z osadników gnilnych będą obsługiwane za pomocą kontenerowej stacji zlewczej, służącej do odbioru nieczystości płynnych z pełną kontrolą i rejestracją wyników obiekt nowo wybudowany. Do obiektów nowo wybudowanych należy zaliczyć również osadnik końcowy. Pomiędzy osadnikami a miejscem zrzutu ścieków zostanie zamontowane stanowisko lamp UV. Obiekt ten wyposażony będzie w zestaw promienników UV poziomych, zanurzonych w ściekach oraz w kontener z aparaturą sterowniczą. Ścieki oczyszczone przepływając pomiędzy promiennikami będą dezynfekowane. Poziom ścieków w kanale lamp UV będzie regulowany zastawką, na której realizowany będzie również pomiar ilości ścieków oczyszczonych. Osad nadmierny i wody nadosadowe zostaną zawrócone do procesu oczyszczania a ustabilizowany osad trafi do nowo wybudowanego obiektu: stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu.
    Stacja odwadniania i higienizacji osadu wyposażona zostanie w prasę taśmową do ciągłego odwadniania osadu. Instalacje przygotowywania oraz dozowania polielektrolitu, silos na wapno, mieszacz osadu z wapnem, transporter osadu oraz magazyn do tymczasowego składowania osadu. Po prasie osad powinien uzyskać ok. 80% uwodnienia (20% suchej masy). Przewiduje się pracę stacji 7 dni w tygodniu (8 godz. na dobę) w sezonie letnim i dwa dni w tygodniu (7 godz. na dobę) poza sezonem. Szacunkowe zużycie polielektrolitu to 4 kg/Tsm a wapna: 0,25 – 0,4 kg CaO/Kasm.
    Wymieniono również dmuchawy napowietrzające, zaopatrujące w tlen reaktory biologiczne oraz komory stabilizacji tlenowej. W sezonie letnim pracować będą trzy reaktory biologiczne i dwie komory stabilizacji tlenowej, natomiast poza sezonem – jeden z modernizowanych reaktorów oraz jedna komora stabilizacji tlenowej.
    Dodatkowo w procesie rozbudowy zostały wymienione wszystkie rurociągi technologiczne i urządzenia wspomagające pracę oczyszczalni, zagospodarowano ponadto teren (drogi wewnętrzne i zieleń).
    W okresie marzec-czerwiec br. ma być przeprowadzony kompleksowy rozruch. Na tym etapie ustalone zostaną wszystkie niezbędne parametry technologiczne oczyszczalni ścieków, dla zapewnienia jej optymalnej pracy pod względem skuteczności redukcji zanieczyszczeń, jak i ekonomii eksploatacji.

Fot.: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”
Sp. z o.o.

Autor: Jan Jeka, Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.

Artykuł został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 3-4/2012

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ