Partner serwisu
25 sierpnia 2023

Widać koniec modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Elblągu

Kategoria: Aktualności

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków powoli dobiega końca. Wartość projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu” to ponad 198 mln zł. Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie.

Widać koniec modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 107 mln zł,  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 198 mln zł. Obejmuje ona budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków powoli dobiega końca. Ostatnim większym modernizowanym obiektem jest druga Zamknięta Komora Fermentacyjna (ZKF). Na oczyszczalni ścieków w Elblągu pracują dwie Zamknięte Komory Fermentacyjne (ZKF) o pojemności czynnej 4200 m3 każda, w których zachodzi proces stabilizacji osadów wytworzonych podczas oczyszczania ścieków. Proces stabilizacji osadów polega na ich mezofilowej fermentacji w temperaturze 38-40OC w kontrolowanych warunkach. W wyniku fermentacji osadów powstaje biogaz, który jest wykorzystywany jako źródło ciepła do celów technologicznych oraz jako źródło energii elektrycznej.

Zakres prac

W ramach modernizacji konstrukcja betonowa komory została poddana renowacji i uszczelnieniu. Następnie zmieniono poszycie z blach z jednoczesnym dociepleniem wełną mineralną, dzięki czemu straty cieplne komory ulegną znacznemu zmniejszeniu.
Zamontowana została nowa kopułą gazowa ze stali nierdzewnej wraz z mieszadłem rurowym. Konstrukcja nowych mieszadeł rurowych (mieszadła z rurą centralną) zapewni skuteczne wymieszanie zawartości komory tj. 7 – 8 krotną wymianę na dobę oraz daje możliwość pracy w obu kierunkach (cyrkulacja osadu w kierunku od dna do góry komory i na odwrót). Wpłynie to korzystnie na likwidację tworzącego się w komorze kożucha i piany.  Dodatkowo powstała możliwość doprowadzenia osadu do komór pod i nad zwierciadło osadu w celu zapobiegania nadmiernemu pienieniu się zawartości komór. W kopule została również zainstalowana specjalna instalacja do gaszenia piany wodą.

Dodatkowo przebudowa komory fermentacyjnej obejmowała m. in. demontaż wszystkich rurociągów (zasilających komorę, recyrkulacji osadu i spustu osadu przefermentowanego); wykonanie nowych komór przelewowych; montaż przelewów teleskopowych do odprowadzenia osadu przefermentowanego; montaż nowych rurociągów (recyrkulacji osadów, spustu osadu przefermentowanego, rurociągu spustu kożucha oraz przelewu awaryjnego i zasilania).

Jednocześnie z pracami modernizacyjnymi poszczególnych obiektów technologicznych na oczyszczalni powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń. W celu pełnej kontroli procesu oczyszczania zmodernizowano pomieszczenie dyspozytorni gdzie, poza monitorami stacjonarnymi, zostały umieszczone duże ekrany umożliwiające jednoczesny wgląd na wiele elementów procesu technologicznego. W dyspozytorni znajdują się również ekrany monitoringu wizyjnego zakładu.

Hermetyzacja obiektów

Aby zwiększyć komfort życia mieszkańców aglomeracji w ramach modernizacji zhermetyzowano najbardziej uciążliwe obiekty oczyszczalni. Ujmowane powietrze złowonne z tych obiektów jest odprowadzane i unieszkodliwiane na biofiltrach. W ramach modernizacji wybudowano na terenie oczyszczalni pięć takich biofiltrów, wyposażonych w złoże czynne wiążące związki odoroczynne.

Niewątpliwą oznaką zbliżającego się końca modernizacji jest poprawa estetyki oczyszczalni Coraz szybciej znikają z krajobrazu oczyszczalni elementy związane z budową, a na ich miejscu pojawia się świeżo wysiany trawnik. Ponadto poprawiła się również estetyka budynków nietechnologicznych, takich jak portiernia znajdująca się przy głównej bramie wjazdowej, co podkreśla wszechstronność i nowoczesność przeprowadzonej modernizacji.

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

źródło: elblag.eu
fot. elblag.eu
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ