Partner serwisu
04 kwietnia 2023

Betonowe zbiorniki na wodę i ścieki z drukarek 3D

Kategoria: Aktualności

Lafarge i Globtank podjęły się zadania wydrukowania ogromnego zbiornika z betonu. Firmy planują wdrożenie projektu wydruku w technologii 3D zbiorników na wodę i ścieki. I nie chodzi tu o niewielkie zbiorniki przydomowe, lecz o naprawdę duże obiekty.

Betonowe zbiorniki na wodę i ścieki z drukarek 3D

Zbiorniki w technologii wydruku betonu 3D – do czego można je wykorzystać?

Jak informuje Marcin Mikulewicz, prezes Globtank, przedstawiciele Globtank oraz Lafarge podpisali list intencyjny, który dotyczy współpracy w zakresie wydruku pierwszego zbiornika na ciecze. Zadaniem Lafarge – firmy, która dynamicznie rozwija technologię druku betonu 3D – jest dostawa materiału do wytworzenia zbiornika.

Zbiorniki, które obie firmy planują wyprodukować za pomocą technologii druku betonu 3D, będą mogły znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, zwłaszcza w oczyszczalniach ścieków czy biogazowniach. Posłużą także do retencjonowania wody opadowej oraz gromadzenia jej do celów przeciwpożarowych.

Nowa technologia przyspiesza prace i zmniejsza zaangażowanie załogi

Wstępne analizy pokazują, że wydrukowanie zbiornika o średnicy 12 m i wysokości 15 m, odpowiadającej wysokości pięciokondygnacyjnego budynku, zajęłoby tylko kilka dni. Do przeprowadzenia tego procesu wystarczyłoby zaledwie trzech pracowników. Ponadto nie byłoby potrzeby budowy szalunków czy użycia zbrojenia, a wykonanie zadania byłoby znacznie bezpieczniejsze dla zaangażowanych w proces ludzi, niż ma to miejsce przy stosowaniu konwencjonalnych sposobów. Dlaczego? Obrazowo wyjaśnia to Rafał Latawiec, kierownik wsparcia technicznego oraz badań i rozwoju Lafarge Cement:

Zamieniamy ciężką i niebezpieczną pracę fizyczną na pracę operatora drukarki sterującego nią za pomocą komputera.

W przyszłości operator obsługujący drukarkę 3D nie będzie musiał nawet być obecny w miejscu wykonania zadania, żeby wydrukować zbiornik. Będzie mógł to zrobić z dowolnej lokalizacji za pomocą zdalnego sterowania.

Redukcja kosztów sprzętowych oraz pracowniczych będzie ogromna. Drukowanie jest szybsze i efektywniejszy niż tradycyjne metody – podkreśla z kolei Marcin Mikulewicz.

Drukowanie 3D z betonu to także korzyść dla środowiska

Metoda wydruku 3D z mieszanki betonowej to nie tylko mniej sprzętu i osób zaangażowanych w proces, lecz rówinież korzyści dla środowiska naturalnego.

Stosując technologię druku betonu 3D, zużywamy tylko tyle materiału, ile jest rzeczywiście potrzebne – zauważa Rafał Latawiec.

Dzięki wykorzystaniu technologii druku betonu 3D można osiągnąć niższe zużycie cementu, kruszyw oraz stali, co przyczyni się do ochrony środowiska. Proces produkcji tych materiałów jest bardzo energochłonny, a zmniejszenie ich zużycia pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Ponadto zastosowanie drukowania 3D przyczyni się do ograniczenia transportu oraz redukcji użycia ciężkiego sprzętu na budowie, a także pozwoli zrezygnować z tradycyjnego zbrojenia. Dodatkowo po zakończeniu okresu użytkowania zbiornik może być poddany recyklingowi i wykorzystany ponownie, na przykład jako wypełniacz do innych betonów.

Gotowość do projektu pilotażowego

Innowacyjne rozwiązanie otrzymało atest higieniczny od Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający zgodność zbiorników drukowanych w technologii 3D z wymaganiami sanitarnymi. Dzięki temu firmy mogą przystąpić do realizacji projektu pilotażowego, w ramach którego będzie możliwe podłączenie zbiorników do sieci wodociągowych i zaopatrzenie ludności w wodę pitną.

Lafarge i Globtank liczą na współpracę z instytucjami z sektora publicznego, które reprezentują innowacyjne podejście do klasycznych rozwiązań i są gotowe zaangażować się w projekt pilotażowy oparty na technologii druku betonu 3D.

Rozmawiałem z kilkoma globalnymi korporacjami z branży inżynierii sanitarnej, które wyraziły zainteresowanie technologią. Może być ona szczególnie przydatna w projektach zlokalizowanych w trudno dostępnych geograficznie miejscach, gdzie nie ma zaplecza sprzętowego, brakuje wykwalifikowanej kadry, czyli na przykład w Afryce – wyjaśnia Marcin Mikulewicz.

Firmy poszukują inwestorów z sektora przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pilotażowym, którego efektem będzie zbudowanie pierwszego na świecie zbiornika na wodę pitną wykonanego w technologii druku 3D.

Obecne problemy i przyszłe obiecujące perspektywy

Niestety, obecna sytuacja krajowa sprawia, że znalezienie odpowiedniego partnera w Polsce może stanowić wyzwanie. Brak funduszy unijnych na inwestycje oraz podawanie w wątpliwość — zasadność niezbędnych zdaniem branżowców podwyżek taryf, za wodę i ścieki przez regulatora, czyli Wód Polskich, utrudniają krajowym firmom realizację nawet bieżących inwestycji, nie dając szans na te ważne w dłuższej perspektywie. Niemniej eksperci branżowi przewidują, że w przyszłości innowacje proekologiczne zyskają na znaczeniu także w Polsce.

W branży toczy się wiele dyskusji na temat tego, jak mierzyć ślad węglowy urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Nie ma rozporządzeń, które pomogłyby to określić. Komisja Europejska kładzie jednak coraz większy nacisk na tzw. zielone zamówienia publiczne, czyli takie, w których stosowane są materiały czy rozwiązania przyjazne dla środowiska. Chodzi o to, by zamawiający nie stosowali jedynie kryterium najniższej ceny, by oceniając oferty, brali także pod uwagę np. wpływ inwestycji na środowisko - Klara Ramm, ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Spodziewany kierunek zmian może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami branżowymi, choćby takimi jak zbiorniki wytwarzane w technologii druku betonu 3D.

źródło: lafarge.pl
fot. lafarge.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ