Partner serwisu
17 lutego 2023

Czy będą zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę?

Kategoria: Aktualności

16 lutego 2023 r. odbyło się połączone posiedzenie senackich Komisji: Nadzwyczajnej ds. Klimatu i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie: Rozważenia podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Propozycja ustawy zakłada m.in., że to rady gmin podejmować będą uchwały o zatwierdzaniu taryf, a przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą określały taryfę na rok.

Czy będą zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę?

Podczas posiedzenia Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentował: Paweł Sikorski, Prezes IGWP, dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady IGWP, członkowie Rady IGWP: Janusz Dawidziak i Tomasz Breńko, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP.

Tragiczna sytuacja finansowa branży wod.-kan

Prezes Izby Paweł Sikorski wskazał, że sytuacja finansowa branży wod.-kan. jest tragiczna, wynika ona z wielu czynników, tj. sytuacji geopolitycznej, katastrofalnego poziomu inflacji, gwałtownego wzrostu cen gazu, paliw, energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych.

Potrzeba urealnienia taryf

W związku ze wzrostem kosztów przedsiębiorstwa wod.-kan. zmuszone są do urealnienia taryf i zabiegania o skrócenie dotychczas obowiązujących. Podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorstwa wod.-kan. określają taryfy na okres aż trzech lat, branża wod.-kan. jest jedyną, która ma tak długi okres taryfikowania. Wskazał, że obecna sytuacja geopolityczna nie pozwala na prognozowanie dłuższe, niż rok.

Zbadanych 170 podmiotów

Prezes powiedział, że Izba przeprowadziła wśród swych członków ankietę, w której udział wzięło ok. 170 podmiotów. 81% podmiotów wskazało, że osiągnęło ujemny wynik finansowy na działalności podstawowej, jaką jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 90% ankietowanych stwierdziło, że ma to przełożenie na wstrzymanie inwestycji i ograniczenie remontów. 40% ankietowanych zmuszonych było zaciągnąć dodatkowe zobowiązanie finansowe w celu utrzymania płynności finansowej. Prezes powiedział, że to pokazuje obraz sytuacji, w jakiej znalazła się branża. Podkreślił, że dane dotyczące procesu taryfikacji pokazują jak złożony i długotrwały jest to proces – na 745 wniosków wydano jedynie 60 decyzji zatwierdzających, a 215 wniosków jest procedowanych.

Prezes Paweł Sikorski powiedział, że sytuacja musi ulec pilnej zmianie, przedsiębiorstwa nie mają środków na bieżące funkcjonowanie i implementację dyrektyw unijnych.

Decyzja o podjęciu inicjatywy ustawodawczej

Wszyscy zebrani Goście byli zgodni co do konieczności podjęcia inicjatywy ustawodawczej.

W wyniku głosowania 22 głosami za przy 2 głosach „wstrzymujących się” Komisje przyjęły podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Retransmisję posiedzenia można obejrzeć pod linkiem.

źródło: igwp.org.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ