Partner serwisu
17 stycznia 2023

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w grudniu 2022 r.

Kategoria: Aktualności

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w grudniu 2022 r.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W grudniu 2022 r. w większości analizowanych punktów obserwacyjnych odnotowano wzrost średniego poziomu wód podziemnych w stosunku do średniego stanu z poprzedniego miesiąca. Sytuacja taka dotyczyła około 55% poddanych analizie punktów, tj. o 28% więcej niż w listopadzie 2022 r. i rejestrowana była najczęściej w południowej, wschodniej i miejscami centralnej części kraju.

W przypadku ponad 36% poddanych analizie punktów obserwacyjnych (spadek o 31% w odniesieniu do listopada 2022 r.) nastąpiło obniżenie średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Punkty obserwacyjne, w których odnotowano obniżenie średniego poziomu wód podziemnych zlokalizowane były najczęściej w zachodniej, północnej i miejscami w centralnej Polsce.

W przypadku ponad 9% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych w ppw nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w listopadzie 2022 r.

 

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w grudniu 2022 r.

 

Zmiany zasobów wód podziemnych

W grudniu 2022 r. na przeważającym obszarze kraju wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 87%) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Mniej korzystna sytuacja utrzymywała się w północnej Polsce, głównie na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, północnym Mazowszu, w południowej części Mazur oraz lokalnie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i we wschodniej części Śląska. W punktach obserwacyjnych zlokalizowanych na tych obszarach średni poziom zwierciadła wód podziemnych ppw utrzymywał się poniżej granicy odpowiadającej środkowi przedziału SNO-NNG, co oznacza wystąpienie zagrożenia dla użytkowania wód podziemnych.

Punkty obserwacyjne, przypadku w których odnotowano taką sytuację stanowiły około 13% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w ponad 5% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG. Brak rezerw zasobów wód podziemnych w grudniu ub.r. został odnotowany w miejscowościach: Rogóźno (województwo kujawsko-pomorskie), Łęg Starościński i Sypniewo (województwo mazowieckie), Maszewko i Miechucino (województwo pomorskie), Zieleniec (województwo warmińsko-mazurskie), Czachurki (województwo wielkopolskie) oraz Gądno (województwo zachodniopomorskie).

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w grudniu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

 

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W grudniu 2022 r. stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w miesiącu poprzednim. Niżówką hydrogeologiczną objęte były części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w grudniu 2022 r. stwierdzono także w obrębie województw lubelskiego i śląskiego, jednak zjawisko to miało na tych obszarach charakter lokalny.

W skali kraju stan wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 30 punktach obserwacyjnych, co stanowi około 19% punktów badanej grupy, tj. o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu. W 21 spośród tych punktów w omawianym miesiącu poziom wód podziemnych uległ obniżeniu w stosunku do stanu z listopada 2022 r.

W przypadku 25 punktów obserwacyjnych (około 16%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w grudniu 2022 r. utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 103 punktów obserwacyjnych, co stanowi ponad 65% wszystkich analizowanych punktów (miesiąc wcześniej punkty takie stanowiły około 57%) swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG).

 

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w grudniu 2022 r.

źródło: PIG-PIB
fot. PIG-PIB
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ