Partner serwisu
28 stycznia 2022

Spór o taryfy w Krakowie

Kategoria: Aktualności

Wodociągi Miasta Krakowa wydały komunikat w odpowiedzi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 stycznia 2022 roku stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa na okres 3 lat.

 

Spór o taryfy w Krakowie

KOMUNIKAT

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna wyjaśniają, że w obowiązującej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 12 maja 2021 roku, przewidziano następujące zmiany cen za dostawę 1 m3 wody pitnej oraz odbiór i oczyszczenie 1 m3 ścieków (łącznie):

    od dnia 28.05.2021 r. do dnia 27.05.2022 r. – cena 10,19 zł netto (11,00 zł brutto) – wzrost o 4,94%
    od dnia 28.05.2022 r. do dnia 27.05.2023 r. – cena 10,66 zł netto (11,52 zł brutto) – wzrost o 4,61%
    od dnia 28.05.2023 r. do dnia 27.05.2024 r. – cena 11,10 zł netto (11,98 zł brutto) – wzrost o 4,13%


W tej sytuacji, publiczne rozpowszechnianie - przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacę - informacji o rzekomym 30% wzroście cen dla mieszkańców Krakowa jest w równym stopniu niezgodne z prawdą co nieuczciwe.

Należy jednocześnie podkreślić, że stawiany przez Prezesa Wód Polskich zarzut nieuwzględnienia w projekcie taryfy wszystkich wymaganych elementów, w szczególności nieokreślenia zakresu świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, również nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości.

W treści uzupełnionego projektu taryfy przekazanego Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu 23 lutego 2021 r. w rozdziale „Warunki stosowania cen i stawek opłat” w punkcie 6.1. przedstawiono zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia, natomiast w punkcie 6.2. wskazano standardy jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpływ taryfy na ich poprawę. Trzeba także wspomnieć, że w treści uzasadnienia decyzji Dyrektora RZGW zatwierdzającej taryfę jednoznacznie stwierdzono, że „Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia, jak również przeanalizował i zweryfikował (…) zakres świadczonych usług”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zamierzają skorzystać ze wszelkich możliwych środków odwoławczych od decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 stycznia 2022 roku stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa na okres 3 lat.

źródło: Wodociągi Miasta Krakowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ