Partner serwisu
19 maja 2014

Warszawski GIS ciągle ulepszany

Kategoria: Sieci wod-kan

Wdrożony w MPWiK w m. st. Warszawie S.A. Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym w krótkim czasie stał się podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez niemal wszystkie komórki spółki. Narzędzie to jest nadal rozwijane i ulepszane.

Warszawski GIS ciągle ulepszany

Najdłuższa sieć w kraju
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje najdłuższą w kraju sieć wodociągową (ok. 3 200 km) i kanalizacyjną (ok. 2 700 km). Każda firma zarządzająca infrastrukturą na tak dużym obszarze musi zbudować wydajny system dla dostarczenia aktualnej informacji o stanie jej infrastruktury. Dziś takim standardowym systemem dla większości firm sieciowych stały się Systemy Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System).

RYS. 1 Graf sieci wodociągowej-magistralnej zarządzanej przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Początki systemu
Budowę systemu GIS warszawskie wodociągi rozpoczęły w roku 2007. Do systemu GIS została przeniesiona informacja o wszystkich kanałach przełazowych sieci ogólnospławnej (ok. 550 km sieci). W kolejnym roku do systemu zaimportowano informacje o odcinkach sieci wodociągowej eksploatowanej przez spółkę. W ciągu jednego roku dane z map zasadniczych, albumów wodociągowych oraz dokumentacji technicznej Zakładu Sieci Wodociągowej przeniesiono do systemu GIS.

 

Edycja danych
Informacje o nowych obiektach sieci są na bieżąco wprowadzane do ZSZMS przez kilkunastu edytorów. Edycja danych w systemie może odbywać się za pomocą dwóch narzędzi: ArcGIS Desktop Standard 10.1 oraz w aplikacji MB_GIS_Utility. Za pomocą ArcGIS Desktop użytkownik może edytować zarówno dane geometryczne, jak również dane opisowe. Mają do niej dostęp wybrane osoby w firmie wprowadzające obiekty z dokumentacji projektowej i powykonawczej. Za pomocą aplikacji przeglądarkowej możliwe jest edytowanie wyłącznie atrybutów obiektów bez edycji geometrii. Dostęp do aplikacji przeglądarkowej mają wszyscy pracownicy spółki.

Rys. 2. Widok okna prezentującego zgłoszenia prac na sieci

 

W ZSZMS zastosowano wersjonowaną edycję danych. Pozwoliło to na jednoczesną edycję danych przez wielu użytkowników oraz ułatwiło proces ich wprowadzania (umożliwia cofnięcie operacji). Edytowane obiekty w bazie danych stają się widoczne dla pozostałych użytkowników dopiero w momencie zatwierdzenia i uzgodnienia sesji edycyjnych. Pozwala to nie upubliczniać obiektów, których wprowadzanie do bazy nie zostało jeszcze zakończone.

NASTĘPNA STRONA

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ