Partner serwisu
06 kwietnia 2021

Fundusze Europejskie 2021-2027. Doniesienia ze spotkania Grupy roboczej

Kategoria: Aktualności

1 kwietnia 2021 odbyło się bardzo ważne spotkanie Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Spotkanie online zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej była pierwszą publiczną prezentacją programu FEnIKS, który w całości zastępuje programy infrastrukturalne pomocowe Unii Europejskiej, w tym Fundusz Spójności, z którego wodociągi korzystały przez wiele lat. Z rekomendacji Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Grupie roboczej uczestniczy Tadeusz Rzepecki.

Fundusze Europejskie 2021-2027. Doniesienia ze spotkania Grupy roboczej

Przedstawiam zaprezentowane przez Ministerstwo dokumenty, w których można znaleźć nasza branżę i proponowane dla niej kierunki inwestycji wspieranych środkami unijnymi. Generalnie należy nastawić się na trzy główne kierunki inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych w ramach II celu strategicznego: CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA EUROPA DZIĘKI PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYKI, ZIELONYCH I NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM - informuje Tadeusz Rzepecki.

 

Trzy cele szczegółowe

W ramach tego celu do dyspozycji będą prawdopodobnie środki z trzech celów szczegółowych:

1) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej (Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci). Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu krajowego - energia elektryczna - wiatr: pow. 5 MWe, - biomasa: pow. 5 MWe, - biogaz: pow 0,5 MWe, - woda: pow. 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 Mwe. Demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład projektu, moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia elektryczna - wiatr: poniżej do 5 MWe, - biomasa: poniżej do 5MWe, - biogaz: poniżej 0,5 MWe, - woda: poniżej do 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 MWe, demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu. Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych.

2) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe (Wsparcie na budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.

3) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej (Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - oczyszczalnie, sieci kanalizacji i wodociągowe, osady ściekowe - w ramach KPOŚK) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.

 

Konsultacje społeczne

Szczegóły klasyfikacji i celów szczegółowych zawarte są w dokumentach rządowych, które są poddanymi konsultacjom społecznym przed ostatecznym przedstawieniem programu Komisji Europejskiej.

W spotkaniu Grupy Roboczej uczestniczyło prawie 170 przedstawicieli wszystkich branż w Polsce, które będą beneficjentami Programu, po jednym przedstawicielu z każdej branży. Pokazuje to skalę programu i jego wagę także dla naszej branży.

I jeszcze jedna uwaga wyraźnie generowana na spotkaniu – nie będzie instrumentów bezzwrotnych dla przedsiębiorstw dużych (większość przedsiębiorstw wod – kan jest traktowanych jako przedsiębiorstwa duże – inna definicja Komisji Europejskiej – przedsiębiorstwa komunalne są zazwyczaj duże w rozumieniu kwalifikacji do projektów unijnych). Wyjątek stanowić będą projekty preferowane w polityce unijnej, czyli OZE, GOZ, energetyka odnawialna itp. – tam można liczyć na instrumenty bezzwrotne w dużych przedsiębiorstwach - podkreśla przedstawiciel branży wodociągowej.

Trwa jeszcze dyskusja nad tematyką finansowania projektów wodociągowych w tym Programie – UE nie chce zgodzić się na wodę, akceptuje programy ściekowe. Ostateczne rozwiązanie może nie być korzystne dla branży wod – kan.

Z uwagi na krótki termin konsultacji IGWP zwraca się z prośbą o zapoznanie z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag w terminie do 8 kwietnia godz. 14:00  2021 r. drogą elektroniczną na adres: konsultacje@igwp.org.pl.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie IGWP.

źródło: IGWP
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ