Partner serwisu
11 marca 2021

Zagrożona oczyszczalnia ścieków. Sądeckie Wodociągi wypowiadają umowę spółce NOVA

Kategoria: Aktualności

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyły w prokuraturze Sądeckie Wodociągi. Podstawą zawiadomienia jest zagrożenie prawidłowego działania urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu. Jednocześnie Sądeckie Wodociągi zapowiedziały, że zaprzestaną odbierać ścieki z administrowanego przez spółkę NOVA składowiska odpadów.

Zagrożona oczyszczalnia ścieków. Sądeckie Wodociągi wypowiadają umowę spółce NOVA

Odpady stałę w kanalizacji

Na mocy obowiązującej dotychczas umowy Sądeckie Wodociągi odbierały od spółki NOVA ścieki przemysłowe ze składowiska odpadów przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu. Po interwencji z 9 marca br. spowodowanej wylewającymi się na drogę ściekami w pobliżu składowiska odpadów okazało się, że wbrew umowie do kanalizacji trafiają także odpady stałe. Powodują one zaczopowanie (zatkanie) kanalizacji sanitarnej. W trakcie prac polegających na udrożnieniu kanału kontrolerzy Sądeckich Wodociągów ustalili, że trafiają do niego odpady, które rażąco naruszają zapisy umowy.  Podczas kontroli obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu.Do Dunajca wpadałyby ścieki nieoczyszczone

W dalszej konsekwencji taki sposób pozbywania się odpadów przez spółkę NOVA może powodować uszkodzenia urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń znajdujących się w oczyszczalni ścieków. W efekcie cały proces technologiczny może zostać zakłócony.

– Oznacza to, że do Dunajca wpadałyby ścieki nieoczyszczone i mielibyśmy do czynienia z zagrożeniem ekologicznym – podkreśla Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów.

 

W poszukiwaniu przyczyn zakłóceń

Już wcześniej praca oczyszczalni ścieków ulegała zakłóceniom. Kontrolerzy Sądeckich Wodociągów poszukiwali przyczyny tego problemu.

– Sprawdzaliśmy sieć kanalizacyjną w różnych częściach miasta, chcąc ustalić przyczynę. Dziewiątego marca po zgłoszeniu w sprawie wylewających się ścieków na drogę, zidentyfikowaliśmy problem – dodaje prezes Sądeckich Wodociągów.

Pracownicy spółki dokonali oględzin na miejscu, pobrali próbki galaretowej substancji i udokumentowali zastaną sytuację.
 

Wypowiedzenie umowy

W trosce o bezpieczeństwo ekologiczne i prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Sądeckie Wodociągi zapowiedziały wypowiedzenie umowy spółce NOVA.

– O tym fakcie została poinformowana spółka NOVA, Prezydent Nowego Sącza i sanepid. Ze względu na powagę sprawy o sytuacji powiadomiliśmy także Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wody Polskie. Doszło, bowiem do niezgodnego z pozwoleniem wodno-prawnym odprowadzania ścieków ze składowiska spółki NOVA do kanalizacji sanitarnej Sądeckich Wodociągów.

Zaprzestanie odbioru ścieków ze składowiska przez Sądeckie Wodociągi nastąpi zgodnie z zapisami umowy, w terminie 20 dni od daty otrzymania pisma informującego spółkę NOVA o wypowiedzeniu tejże umowy.

Taki rozwój sytuacji jest konsekwencją ciągu zdarzeń, które miały miejsce z udziałem spółki NOVA w ostatnich tygodniach. W styczniu br. w trakcie rutynowych badań okazało się, że spółka NOVA dopuściła się przekroczeń dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej ze składowiska o ponad 1200 procent.

Zarząd Sądeckich Wodociągów wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem przestrzegania procedur przez spółkę NOVA. Prowadzi to bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego.  

źródło: Sądeckie Wodociągi
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ