Partner serwisu
05 października 2020

Wykorzystanie osadów ściekowych w technologii Biorol

Kategoria: Aktualności

EKOTECHNOLOGIE, polska Spółka Cywilna, od wielu lat zajmująca się tworzeniem nowych autorskich technologii w zakresie zagospodarowania odpadów, prezentuje innowacyjną technologię wytwarzania nawozów organicznych i organiczno-mineralnych z osadów.

Wykorzystanie osadów ściekowych w technologii Biorol

Spółka w ramach prac badawczo-rozwojowych, współfinansowanych z środków NFOŚiGW, a także w współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz IUNG w Puławach, w 2018r. zbudowała i wdrożyła Technologię BIOROL. Obecnie po optymalizacji, pracuje w trybie ciągłym instalacja w Górzycy, która przetwarza 0,5 Mg/h osadów.

Technologia Biorol została sprawdzona, jest bezpieczna, przyjazna dla środowiska i ludzi. Zawsze bazą dla tworzonych technologii są tylko odpady, z których wytwarzany jest przydatny gospodarczo i bezpieczny dla ludzi i środowiska produkt.

Wykorzystanie osadów jako zasobów w proponowanej technologii Biorol jest główną ideą w opracowywanych koncepcjach, przynoszącą znaczne zyski. Utrata statusu odpadu, to przede wszystkim zwolnienie przedsiębiorcy z kosztownych i często trudnych do spełnienia wymogów prawnych wynikających m.in. z zabezpieczenia roszczeń z tytułu magazynowanych i monitorowanych odpadów.

W tym roku realizowany jest kolejny projekt współfinansowany przez NCBiR, który rozwija skomercjalizowaną technologię Biorol o nowe produkty nawozowe z osadów przemysłowych, m.in. z osadów z przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego, przetwarzania papieru i tektury i inne.

Profesjonalna kadra, zaplecze techniczne, współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi, w połączeniu z doświadczeniem i dogłębną znajomością rynku odpadów są gwarancją najwyższej jakości usług, niezawodości instalacji i gwarancji właściwyc parametrów.

Na pierwszym miejscu stawiamy na: indywidualne potrzeby klienta, zapewnienie maksymalnych korzyści, z jednoczesną minimalizacją kosztów i wpływem na środowisko. Podczas opracowywanych koncepcji planowanych inwestycji technologia jest dostosowywana do uwarunkowań lokalnych, możliwości technicznych i finansowych klienta. Eliminowane są bariery i ryzyka związane z wdrażaniem technologii.

Oferta Spółki obejmuje cały okres wdrażania projektu tj. od przygotowania indywidualnej koncepcji, po wykonanie dokumentacji, realizację inwestycji pod klucz, rozruch, okres eksploatacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nabywcy Technologii Biorol mogą wykonać testy i badania wybranego wolumenu odpadów na instalacji w Górzycy, co minimalizuje ryzyko technologiczne i biznesowe, a także mogą liczyć na pomoc przy organizowaniu surowców do procesu, pozyskiwanie certyfikatów i pozwoleń, czy przy zbywaniu wytwarzanych nawozów.

Analiza projektu inwestycyjnego w dużej mierze oparta jest o oczekiwaną stopę zwrotu zainwestowanego kapitału, co przedstawiamy w poniższym modelu finansowym przy założeniu, że linia technologiczna przetwarza ok. 1,3 Mg/h mieszanki odpadów, a czas jej pracy obejmuje 7008 h w ciągu roku.

Nakłądy finansowe w wysokości 5 mln zł. obejmują linię technologiczną wraz z dostawą i rozruchem oraz licencję i oprogramowanie.

Linia składa się z modułu: magazynowania i dozowania osadów do procesu, suszenia, oczyszczania gazów procesowych, konfekcji. Technologia skutecznie przetwarza cały wolumen odpadów, jednocześnie je higienizując, eliminuje gazy złowonne, spełnia standardy jakości środowiska. Gwarancja na linię technologiczną wraz z serwisem wynosi 12 miesięcy. Ponadto dostawa obejmuje szkolenie pracowników, consulting, doradztwo środowiskowe.

Średnioroczne przychody kształtują się na poziomie ok. 2,1 mln. zł. i obejmują wpływy z trzech źródeł: z tytułu przyjęcia do przetworzenia osadów, przetworzenia popiołów oraz sprzedaży wytworzonego nawozu. Wsad na wejściu to 1,3 Mg/h mieszanki odpadów, o wilgotności ok. 80%,  przy czym wsad osadów to ok. 1 Mg/h, a popiołów do 0,3 Mg/h.

W przypadku mniejszej wilgotności materiału wsadowego zwiększa się wydajność instalacji. Produktywność wynosi ok. 0, 4 Mg /h nawozu, o wilgotności poniżej 15%.

Do kalkulacji przyjęto średni koszt przetworzenia osadów oraz popiołów po 200 zł. za tonę oraz 200 zł/tonę z tytułu sprzedaży wytworzonego nawozu.

W przypadku niewystarczającej ilości popiołów, jako dodatki do osadów można zastosować inne odpady, które są dostępne w lokalnych warunkach i mają cechy konieczne do wytworzenia certyfikowanego nawozu. Spółka przebadała pod względem fizyko-chemicznym różne grupy odpadów, przydatne do tworzenia mieszanek nawozowych z osadami.

Średnioroczne wydatki obejmują kompletny katalog kosztów do poniesienia i kształtują się na poziomie ok. 1,3 mln zł. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej suszarni o zwiększonej pojemności cieplnej, czy optymalizacji procesowej obniżone zostało zużycie mediów tj. energii elektrycznej i oleju grzewczego. W technologii może też być zastosowany zamiast oleju grzewczego gaz GZ50, biogaz lub inne medium. Technologia ma wiele zalet i przewag w stosunku do innych rozwiązań . Automatyzacja oraz łatwość obsługi i sterowania procesem ogranicza obsługę linii technologicznej do jednego operatora i pomocnika na zmianę, co obniża koszty zatrudnienia. Kompaktowość instalacji z kolei minimalizuje powierzchnię użytkową niezbędną dla instalacji ( od 100-400 m2 dla instalacji od 0,5 do 2 Mg/h), a tym samym użytkownik ma mniejsze podatki od nieruchomości i gruntów.

Nie są konieczne hale produkcyjne, ani magazynowe, które wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Modułowość z kolei pozwala na zwiększenie wydajności instalacji w momencie zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów. W usługach obcych zawarte zostały takie koszty jak: kaucja środowiskowa (możemy jej uniknąć), konserwacja i serwis oraz specjalistyczna obsługa zewnętrzna.

Przedstawiany poniższy montaż finansowy nie przewiduje dofinansowania, gdyż nie każdy podmiot ma takie możliwości. Warunki dla kredytów inwestycyjnych, które obecnie proponuje np. PKO BP SA ( oczywiście to indywidualna ocena banku) to: udział pożyczki/kredytu – 80%, oprocentowanie 4%, okres spłaty 120 miesięcy i karencja 1 rok.

Opłacalność inwestycji w głównej mierze zależy od średniorocznych przychodów i wydatków i jak pokazują wyniki analizy, roczne przepływy operacyjne wyniosą ok. 860 tyś.zł., a przepływy finansowe 550 tyś.zł. W przypadku korzystania z banku trzeba mieć przynajmniej 20% własnego wkładu tj. 1 mln zł., a po spłacie rat kapitałowych i odsetkowych pozostaje do dyspozycji inwestora na rok ponad 300 tyś.zł, co pozwala odzyskać swój wkład w ciągu 4 lat. Oczywiście wyniki te się zmienią i skróci się znacznie stopa zwrotu, gdy wprowadzimy dane za przyjęcie odpadów do przetworzenia obowiązujące w roku 2020, które wciąż maja tendencję rosnącą.

Co można zrobić, aby zwiększyć rentowność inwestycji?

Innowacyjna krajowa technologia Biorol może być przedmiotem dofinansowania np. z kredytu technologicznego lub na preferencyjnych warunkach z WFOŚiGW, jak to ma miejsce w woj. lubuskim.

Osady można zagospodarować poprzez odzysk energii, odzysk materii lub w synergicznym rozwiązaniu. Jednak czy stać wszystkie podmioty gospodarcze na wysokokapitałowe inwestycje, z dodatkową infrastrukturą? Czy oczyszczalnie przemysłowe mają możliwości techniczne i finansowe do jej realizacji? Czy wystarczają dostateczna ilość odpadów? Co z powstającymi odpadami z innych technologii?

To tylko niektóre pytania rozważających różne inwestycje dotyczące zagospodarowania osadów z zakładowych oczyszczalni.

Technologia Biorol  jest odpowiedzią dla tych, którzy szukają efektywnej, niskonakładowej technologii zagospodarowania wytwarzanych osadów, technologii bezodpadowej, niskoemisyjnej, bez odpadów poprocesowych, wytwarzającej produkt przydatny rolniczo i przyrodniczo. Technologia Biorol jest inwestycją uzasadnioną ekonomicznie, która może przetwarzać pełny wolumen osadów lub też w synergicznych rozwiązaniach z istniejącymi technologiami w lokalnych warunkach rozwiązywać ten problem.

źródło: Artykuł sponsorowany
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ