Partner serwisu
09 marca 2020

Warszawa: 750 mln zł dla MPWiK na inwestycje od NFOŚiGW

Kategoria: Aktualności

Przedstawiciele Warszawskich Wodociągów i NFOŚiGW zawarli umowy o dofinansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w stolicy w formie pożyczki na łączną kwotę ok 750 mln zł. Najważniejsze przedsięwzięcia, które zyskają dofinansowanie to unowocześnienie technologii uzdatniania wody i retencja.

Warszawa: 750 mln zł dla MPWiK na inwestycje od NFOŚiGW

Po raz kolejny NFOŚiGW uznał spółkę MPWiK za wiarygodnego partnera biznesowego realizującego ważne dla mieszkańców Warszawy inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Umowy o dofinansowanie w formie pożyczek w wysokości 750 mln zł zostały podpisane w dniu 5 marca 2020 r. w siedzibie NFOŚiGW. Środki te posłużą do dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach kolejnych faz – V i VI – unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Łączna wartość tych zadań przekracza 2,2 mld zł. Warto przypomnieć, że inwestycje realizowane przez MPWiK są finansowane ze środków własnych Spółki oraz przy pomocy kapitału obcego, czyli z funduszy unijnych, kredytów i pożyczek. W tym kontekście pożyczki udzielone przez NFOŚiGW stanowią istotny wkład w finansowanie ważnych dla miasta inwestycji.

Jednym z zadań o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta jest budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Inwestycja ta pozwoli na ograniczanie ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu, zwiększy także bezpieczeństwo pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji. Zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej pozwoli ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych.

W ramach projektu MPWiK planuje wybudować trzy potężne kolektory tranzytowo – retencyjne o łącznej długości 14 km: Wiślany (wartość dotychczas podpisanych umów: ok. 412 mln zł), Lindego-Bis (ok. 62 mln zł) i Mokotowski – Bis. Ponadto w zamierzeniach Spółki jest zaprojektowanie i wdrożenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej (ok. 49 mln zł).

Równocześnie trwają inwestycje związane infrastrukturą wodociągową. W planach MPWiK jest budowa drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego (ok. 48 mln zł). Postępuje również modernizacja i rozbudowa Zakładu Północnego w Wieliszewie (ok. 103 mln zł). Powstaje tam nowoczesna stacja ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Spółka inwestuje także w technologie ekologiczne – na terenie niektórych z obiektów MPWiK staną instalacje fotowoltaiczne (ok. 40 mln zł) o całkowitej powierzchni 10 ha. Po uruchomieniu farm fotowoltaicznych ok. 25% zapotrzebowania całej Spółki na energię będzie zaspokajane właśnie ze źródeł odnawialnych.

źródło: MPWiK w m. st. Warszawie
fot. MPWiK w m. st. Warszawie
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ