Partner serwisu
03 lutego 2020

Cykl konferencji na temat rzek karpackich

Kategoria: Aktualności

Na zaproszenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie pracownicy Wód Polskich wzięli udział w cyklu konferencji realizowanych w ramach projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000 (…)”. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt stanowi kampanię edukacji ekologicznej i obejmuje obszary m.in. Sanu, Wisłoki z dopływami oraz Jasiołki.

Cykl konferencji na temat rzek karpackich

Od 28 do 30 stycznia odbyły się trzy spotkania zorganizowane w Przemyślu, Jaśle oraz Jedliczu. Oprócz pracowników RZGW w Rzeszowie oraz właściwych terenowo Zarządów Zlewni w konferencjach wzięli udział również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Lasów Państwowych, ośrodków akademickich, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz samorządowcy z powiatów i gmin zlokalizowanych nad Sanem Wisłoką i Jasiołką.

Spotkania stały się okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat jak pogodzić ochronę przyrody dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszy.

Zaproszeni goście dowiedzieli się jakie korzyści dla lokalnej społeczności mogą wynikać z przyrodniczych walorów rzek karpackich. W przypadku województwa podkarpackiego obszarem NATURA 2000 objęte jest aż 25% powierzchni całego województwa. Stanowi to znaczny potencjał dla tego regionu, ale jednocześnie może być utrudnieniem w realizacji niektórych przedsięwzięć – zwłaszcza inwestycji związanych z budową infrastruktury.

Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprezentowali wyniki badań, z których wynika że jedną z głównych przyczyn występujących obecnie zjawisk powodziowych oraz suszy był masowy pobór żwiru z koryt rzecznych jaki miał miejsce w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Wydobywane ma masową skalę rumosz powodował zaburzenie reżimu hydraulicznego i powstanie efekt tzw. „głodnej wody”, w wyniku którego rzeka starała się odzyskać zabrany materiał poprzez erozję boczną a następnie denną. Konsekwencją tego stało się obniżenie poziomu dna niektórych rzek nawet o kilka metrów, które jednocześnie spowodowało spadek zwierciadła wód gruntowych w całej dolinie.

Organizatorzy spotkania zaprezentowali również wykonane w ramach projektu tzw. „ścieżki wirtualne” oraz multimedialne diaporamy obrazujące walory przyrodnicze dolin Sanu, Wisłoki i Jasiołki.

źródło: rzeszow.wody.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ