Partner serwisu
15 stycznia 2020

Szprotawskie Wodociągi podsumowały miniony rok

Kategoria: Aktualności

Okres noworoczny to dobry moment na podsumowanie minionego roku, dlatego też w dniu 7 stycznia 2020 r., pracownicy Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji spotkali się, aby podsumować działalność spółki oraz nakreślić plany i kierunki rozwoju firmy w 2020 r. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Ewa Gancarz – Burmistrz Szprotawy. Pani Prezes przywitała zgromadzonych pracowników oraz podziękowała Pani Burmistrz za przyjęcie zaproszenia. Następnie poinformowała pracowników o zmianach personalnych jakie nastąpiły w zarządzie oraz organie nadzorczym Spółki.

Szprotawskie Wodociągi podsumowały miniony rok

Rok 2019 był czasem intensywnych działań związanych z wypełnieniem zadań własnych Gminy oraz realizacją kluczowych inwestycji. Biorąc pod uwagę ilość przeprowadzonych remontów, usuniętych awarii oraz nakładem pracy związanym z realizacją inwestycji, można pokusić się o stwierdzenie, że był to rok bardzo pracowity dla pracowników Spółki.

Najważniejszą inwestycją z jaką firma musiała się zmierzyć w 2019 r. był to zapoczątkowany już w roku 2018 projekt pn. ,, Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa Lubuskiego”.

Całkowita wartość inwestycji to 2 139 165,00 zł netto, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 818 290,25 zł netto. W ramach projektu zostanie wdrożone elektroniczne biuro obsługi klienta, system informacji przestrzennej oraz zdalny odczyt urządzeń pomiarowych. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na czerwiec 2020 r.

To nie jest jedyna inwestycja jaką będzie realizowała jednostka organizacyjna SzWiK Sp. z o.o. na przełomie ostatnich lat.
Dzięki wcześniejszym staraniom poczynionym przez Dariusza Gustę – poprzedniego Prezesa Zarządu, Spółka w 2019 r. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane po za formułą ZIT kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Kwota dofinansowania to 849 012,77 zł. netto, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 998 838,58 zł. netto. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana już na dniach.

Celem niniejszego projektu jest ograniczenie „niskiej emisji” zanieczyszczeń i poprawa stanu środowiska naturalnego jak również poprawa warunków pracy, a także oszczędności z tytułu użytkowania c.o.

W grudniu 2019 r. firma osiągnęła efekt ekologiczny dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Henryków gmina Szprotawa – Etap I” w ilości 136 LRM nowo podłączonych mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo w październiku 2019 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa wodociągu tranzytowego Siecieborzyce – Długie wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w Długiem oraz budowa oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Witkowie.
W wyniku dokonanej oceny firma uzyskała 18,5 punktu za kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu określone dla poszczególnych województw i tym samym znalazła się na 39 miejscu co oznacza, że mieści się w limicie 150% środków przewidzianych na operację typu gospodarka wodno-ściekowa.

Na zakończenie spotkania Pani Prezes Iwona Augustyniak podziękowała wszystkim pracownikom za rzetelną pracę i pełne zaangażowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków które przyczyniają się do zapewnienia ciągłości usług oraz utrzymania ich standardów na najwyższym poziomie.

Jednocześnie Pani Ewa Gancarz - Burmistrz Szprotawy, złożyła pracownikom życzenia noworoczne jak również podziękowała Załodze za trud oraz pełen profesjonalizm jakim się wykazują podczas wywiązywania się ze swoich obowiązków.

źródło: szwik.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ