Partner serwisu
23 września 2019

Co łączy branże: telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową?

Kategoria: XXII Kongres WOD-KAN-EKO

Na to pytanie podczas XXII Kongrsu WOD-KAN-EKO odpowie Grzegorz Kurzeja, starszy specjalista Wydziału Geoprzetwarzania Danych Departamentu Strategii i Analiz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Co łączy branże: telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową?

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – czyli to, co łączy branże: telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową to tytuł wystąpienia przedstawiciela Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

30 sierpnia 2019 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy uchwalonej ustawy, podpisanej już przez Prezydenta RP, do funkcjonującej dotychczas ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprowadzono przepisy nakładające nowe obowiązki na „operatorów sieci”.

Operatorami, w rozumieniu nowelizowanej ustawy, są podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, zapewniające infrastrukturę techniczną na potrzeby m. in. zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub odprowadzania ścieków, ogrzewania, systemów odwodnienia, w tym ciągów drenażowych. Przepisy dodawane nowelizacją umożliwiają Prezesowi UKE również nakładanie kar finansowych na operatorów sieci niewywiązujących się z obowiązku przekazywania określonych informacji do prowadzonego przez niego Punktu informacyjnego ds. telekomunikacji. Terminami wykonania corocznego obowiązku przekazania danych do Punktu jest dzień 31 marca. Dane o posiadanej infrastrukturze należy przekazywać według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zmierzą się więc wkrótce z problemem sprawnego przygotowania i przekazania informacji Prezesowi UKE.

O tym: czym jest Punkt informacyjny ds. telekomunikacji, jakie informacje podlegają przekazywaniu przez operatorów sieci, jakie narzędzia informatyczne ułatwiające przekazywanie dostępne są przez portal internetowy Punktu, będzie mowa w wystąpieniu przedstawiciela UKE.

fot. 123rf.com/zdj.ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ