Partner serwisu
22 sierpnia 2019

Śremskie Wodociągi inwestują w oczyszczalnię ścieków

Kategoria: Aktualności

Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. realizuje inwestycję w oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej, której celem jest poprawa efektywności pracy, usprawnienie i ułatwienie obsługi poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków w Śremie. Przedsięwzięcie dotyczy w głównej mierze gospodarki osadowej.

Śremskie Wodociągi inwestują w oczyszczalnię ścieków

Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków w Śremie powstaje rocznie niemal 4 tys. ton osadu odwodnionego, który dotychczas wykorzystywany jest rolniczo. Realizowana inwestycja pozwoli na przetwarzanie osadów ściekowych (stanowiących osad) poprzez ich odzysk. Efektem pracy powstającej instalacji będzie zakończenie procesu stabilizacji osadu i uzyskanie produktu nawozowego w postaci polepszacza gleby lub nawozu mineralno-organicznego.

Efektem ekologicznym będzie również produkcja energii elektrycznej, do której służyć będzie układ paneli fotowoltaicznych o łącznej 40 kW, zamontowanych na dachu projektowanej wiaty magazynowej. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 38.800 kWh, co stanowi 2,6% zapotrzebowania oczyszczalni ścieków.

Inwestycja ograniczy ilość piasku odseparowanego w procesie oczyszczania ścieków, traktowanego obecnie jako odpad i wywożonego na składowisko odpadów. Roczna ilość piasku wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków wynosi ok. 140 Mg. Wdrożony proces pozwoli na uniknięcie utylizowania piasku poprzez jego deponowanie na składowisku odpadów, dając możliwość jego zagospodarowania na potrzeby własne, np. w ramach wymiany gruntów przy realizacji robót ziemnych.
 
Zakres inwestycji obejmuje:

  • renowację konstrukcji osadników,
  • wymianę mieszadeł na dwóch reaktorach biologicznych,
  • wymianę sond zamontowanych na dwóch reaktorach biologicznych, wraz z wykonaniem nowego układu sterowania,
  • rozbudowę budynku odwadniania osadu wraz z wymianą instalacji mechanicznego odwadniania osadu oraz montażem instalacji przeróbki osadu obejmującej.
  • budowę wiaty magazynowej osadu, instalacji płukania piasku i myjki ciśnieniowej, wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych na dachu wiaty,
  • wymianę wymienników ciepła przeznaczonych do ogrzewania osadu fermentacyjnego,
  • budowę nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 401 m2
źródło: srem.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ