Partner serwisu
30 maja 2019

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Powstanie model ujścia Wisły

Kategoria: Aktualności

Po przebudowie ujścia Wisły, zakończonej w 2015 r., przyszła pora na weryfikację efektów tej inwestycji i określenie kierunków dalszego rozwoju ujściowego odcinka rzeki. Służyć temu będzie modelowanie ujścia Wisły dokonane w latach 2019 i 2020.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Powstanie model ujścia Wisły

We wtorek, 7 maja br., została podpisana umowa, pomiędzy Regionalnym Zarządem Wód Polskich w Gdańsku a Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, na wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019 – 2020”.

Celem zadania jest określenie działań mających zapewnić drożność ujścia Wisły w przyszłości. Wchodzi w to wykonanie badań modelowych, na obszarze Przekopu Wisły oraz na stożku usypowym tworzącym się na wodach Zatoki Gdańskiej, dotyczących kwestii zapewnienia drożności ujścia Wisły. W szczególności zostanie zbadana możliwość przepuszczania lodu w sposób swobodny i kontrolowany (bez udziału lodołamaczy) oraz możliwości pracy lodołamaczy, czyli zapewnienie głębokości nawigacyjnych (min. 1,8 m). Na podstawie tworzonych modeli zostanie również oceniona perspektywa utrzymania głębokości żeglugowej na torze o szerokości min. 50 m i głębokości tranzytowej 2,8 m.

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy zadanie ma być zrealizowane do 07.05.2020r.

Kwota umowy: 319 800 PLN

Ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku umowę podpisała dyrektor Aleksandra Bodnar, ze strony Wykonawcy dyrektor dr hab. inż. Waldemar Świdziński.


Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak w przyszłości zmieni się ujście Wisły pod kątem żeglowności i bezpieczeństwa powodziowego pokaże model, który powstanie do lipca przyszłego roku. To oparta na komputerowych symulacjach i badaniach zmienności dna rzeki dokumentacja techniczna, która pozwoli zweryfikować efekty zakończonej ponad trzy lata temu przebudowy ujścia Wisły. Dzięki niej będzie można odpowiedzieć na pytanie: na jak długo wystarczy istniejąca infrastruktura oraz jakie działania należy podjąć w przyszłości aby utrzymać żeglowność tego odcinka Wisły i zapobiegać zatorom powodującym powodzie. We wtorek, 7 maja, została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Instytutem Budownictwa Wodnego PAN na wykonanie modelowania.

źródło: gdansk.wody.gov.pl/
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ