Partner serwisu
30 maja 2019

Prawie 7 mln dotacji z WRPO 2014+ na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie

Kategoria: Aktualności

Kolejny sukces Gminy Dopiewo w pozyskiwaniu funduszy europejskich, oczyszczalnia ścieków  w Dopiewie zostanie rozbudowana ze wsparciem z WRPO 2014+ w wysokości prawie 7 mln zł - podaje Gmina Dopiewo.

Prawie 7 mln dotacji z WRPO 2014+ na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie

Gmina Dopiewo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014-2020 osi priorytetowej 4 Środowisko  na realizację projektu  pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie”. Całkowita wartość projektu wynosi 13 511 412,14 zł z czego 6 899 466,66 zł pochodzić będzie z dofinansowania.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Celem realizowanego projektu będzie wzrost liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w wyniku rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dopiewie w aglomeracji Dopiewo. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości odbioru ścieków komunalnych w Gminie Dopiewo i ich stopnia oczyszczania. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Dopiewie. W wyniku przedsięwzięcia przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 1400 m3/d.

W najbliższym czasie zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa, a także ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Warto dodać, że w zakresie Gospodarki wodno-ściekowej, Gmina Dopiewo posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji tego typów projektów. Zrealizowaliśmy ich do tej pory kilkanaście, wszystkie ze wsparciem z funduszy Unii Europejskiej. W latach 2007 -2008 realizowaliśmy projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie Etap II” w ramach Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego tj. ZPORR w kwocie dotacji ponad 1,5 mln zł - podaje gmina Dopiewo.

źródło: dopiewo.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ