Partner serwisu
29 marca 2019

Doświadczenia Kaliskich Wodociągów w optymalizacji niezawodności sieci wodociągowej...

Kategoria: X Konferencja Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN

...zaprezentuje Jarosław Fabisiak a Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu podczas X Konferencji Awarie Monitoring Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN.

Doświadczenia Kaliskich Wodociągów w optymalizacji niezawodności sieci wodociągowej...

Kalisz w swojej osiemnastowiecznej historii dwukrotnie organizował zaopatrzenie miasta w wodę w oparciu o systemy sieci wodociągowej. Pierwszy wodociąg miejski w Kaliszu zbudowano na początku XVI wieku. Po raz drugi wodociąg zbudowano w połowie lat 30. XX wieku. W swej historii Kaliski Wodociąg przeszedł wiele zmian organizacyjnych. 1 stycznia 1992 roku Rada Miejska Kalisza podjęła decyzję o utworzeniu spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu. Od tego czego czasu firma otworzyła nową kartę w swoim posłannictwie.

Niezawodność infrastruktury jest jedną z kluczowych dla świadczenia usług i zaspakajania rosnących wymagań klientów oraz utrzymania dopuszczalnych standardów jakości wody pitnej i ochrony środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, przedsiębiorstwo musi na bieżąco rozwiązywać wiele problemów, często o charakterze losowym. Doraźne rozwiązania nie zawsze są rozwiązaniem optymalnym. Nienadążanie za potrzebami w zakresie odnowy infrastruktury oraz brak implementacji właściwych metod odnowy, ochrony i zabezpieczeń systemów wodociągowych prowadzą do zawodności tych obiektów.

W 1992 roku na sieci wodociągowej w Kaliszu o łącznej długości 246 km wydarzyło się 571 awarii, z czego 375 na przyłączach wodociągowych stalowych, których długość łączna wynosiła 83 km. W następnym roku liczba awarii jeszcze wzrosła do 602, z czego 408 na przyłączach. Wskaźnik awaryjności sieci wynosił 2,26 uszk/ km*a. Jednym z pierwszych i długofalowych działań w celu wyeliminowania ciągłych punktowych napraw niejednokrotnie kilku na tym samym przyłączu podjęto decyzję o wymianie kompleksowej przyłączy wodociągowych. Już po pierwszym roku takich działań liczba awarii na sieci spadła. Dalsze lata nadal owocowały w inwestycję w infrastrukturę ,montowano nowe urządzenia redukujące ciśnienie w najbardziej newralgicznych miejscach, na ujęciach
i pompowniach montowano przemienniki częstotliwości dla płynnej pracy pomp, wymieniano zasuwy węzłowe, wymieniano rurociągi, łączono końcówki sieci, oraz budowano nowe sieci, zastosowano system SCADA do monitoringu ujęć i procesów uzdatniania wody. Do pomiaru sprzedawanej wody zastosowano najwyższej klasy wodomierze wraz z odczytem radiowym, wprowadzono system GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową, wyczyszczono z osadów 3,5 km rurociągów technologicznych wody surowej dostarczanej na największą stację uzdatniania, pioniersko zmodernizowano największe zbiorniki wody czystej wykładziną bazaltową. Dzięki tym wszystkim działaniom liczba awarii w roku 2018 spadła do poziomu 89 szt., z czego 34 na podłączeniach wodociągowych, co dało poziom 0,2 uszk/ km*a przy długości sieci 403 km. Długość przyłączy 120 km, z czego pozostało 9,2 km stalowych. Straty wody ograniczono do poziomu 5,2%. Zminimalizowano poziom reklamacji jakości wody oraz przerw w dostawie wody do minimum.

Obecnie przedsiębiorstwo implementuje stały nowoczesny monitoring dystrybucji wody, którego celem jest dalsze ograniczanie strat wody, wczesne wykrycie awarii, uzyskanie parametrów przepływów i ciśnień w poszczególnych punktach pomiarowych, zbilansowanie napływu/odpływu dla każdej strefy oraz zoptymalizowanie parametrów ciśnienia wody w sieci, a w przyszłości do zbudowania modelu hydraulicznego za pomocą współpracy z systemem GIS.

Liczne wdrożenia nowych technik i technologii, inwestycje w szkolenia oraz jasno określona strategia działania uczyniła z kaliskich wodociągów firmę nowoczesną, która spełnia oczekiwania odbiorców, pracowników, właściciela oraz lokalnej społeczności. Dzięki dobrym, zabezpieczonym ujęciom głębinowym pokłady jury i czwartorzędu, uzdatnianie wody przebiega w sposób naturalny bez użycia substancji chemicznych. Woda oczyszczana jest tylko z nadmiernej ilości związków żelaza, manganu, amoniaku i siarkowodoru oraz poddawana dezynfekcji przy pomocy promieni UV. Dzięki sprawnej czterystukilometrowej sieci wodociągowej, trzystukilometrowej sieci kanalizacyjnej kilkudziesięciu pompowniom wody i przepompowniom ścieków firma zaspokaja bieżące i perspektywiczne potrzeby mieszkańców Kalisza w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ