Partner serwisu
23 października 2018

Narzędzia teleinformatyczne w kontroli jakości wody

Kategoria: XXI Kongres WOD-KAN-EKO

Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych przez Saur Neptun Gdańsk w kontroli jakości wody wzmacniających jej bezpieczeństwo w wodociągach Gdańskich to tytuł prezentacji, z którą podczas XXI Kongresu WOD-KAN-EKO wystąpi Roman Jurec, Saur Neptun Gdańsk S.A.

Narzędzia teleinformatyczne w kontroli jakości wody

Gdański System Wodociągowy zbudowany został w 1869 r. Jest to system pracujący w oparciu o 10 głównych ujęć wody: powierzchniowej (1 szt.), drenażowej (1 szt.) i głębinowej (8 szt.), 8 głównych przepompowni wody, długości sieci wodociągowej wynoszącej 1 212 km oraz oparty na 7 grupach głównych zbiorników sieciowych wody pracujących od 55 do
191 m n.p.m.

SNG S.A. jako eksploatator systemu wodociągowego od 1992 roku doprowadziła jakość wody do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294) oraz z normami europejskimi z poziomu 8% do 99,9% objętości wody podawanej do sieci w 2017 r.

Jednym z priorytetów Saur Neptun Gdańsk S.A. jest podnoszenie bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez intensyfikację nadzorowania procesów jej ujmowania, uzdatniania, magazynowania oraz dystrybucji do klientów. W tym celu Spółka wdrożyła w 2010 roku system ISO 22000 oraz w roku 2011 narzędzia teleinformatyczne w zakresie kontroli jej jakości i wzmacniania jej bezpieczeństwa.

Poprzez wdrożenie systemu ISO 22000 podjęto następujące działania:

 • powołano zespół ds. bezpieczeństwa wody celem wypracowywania bieżących działań w odniesieniu do zmieniających się warunków legislacyjnych oraz bieżących problemów na systemie wodociągowym,
 • wyznaczono krytyczne punkty kontroli (CCP) na systemie od ujmowania poprzez uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję oraz określono działania na każdym z tych etapów, celem zapobiegania, redukowania lub eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa wody,
 • określono środki nadzoru, komunikacji, sporządzono plany realizacji bezpiecznego wyrobu celem zapobiegania lub wyeliminowania zagrożeń.

Wszystkie te podjęte środki i działania mają na celu zapewnienie efektywnej predykcji zagrożeń i sprawnego działania komórek organizacyjnych w wypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wody na rzecz jego eliminacji.

W 2011 roku SNG S.A. wprowadziła system organizacyjny CDOP (Centrum Działań Operacyjnych), który ma na celu planowanie zaangażowania pracowników i sprzętu, optymalizację wszystkich procesów eksploatacyjnych oraz scentralizowanie danych w jednym miejscu organizacji. Ponadto, w tym samym roku, Spółka wdrożyła zintegrowane systemy informatyczne umożliwiające magazynowanie, przetwarzanie, analizę i wizualizację danych oraz zdalne sterowanie, poprzez następujące systemy:

 • Citect SCADA – system do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami wodociągowymi,
 • autorski system zarządzania pracami EiT służący m.in. do magazynowania i przetwarzania danych dot. jakości wody,
 • system WinLabo służący do wprowadzania, magazynowania i przetwarzania danych dot. jakości wody,
 • internetowa przeglądarka Bentley Geo Web Publisher umożliwiająca wizualizację m.in. wyników jakości wody z systemu WinLabo.

System kontroli monitoringu (Citect SCADA) odbywa się na etapie ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji – lokalnie na obiektach wodociągowych oraz w CDOP, w następujących obszarach:

 • analityka fizykochemiczna wody po procesie filtracji,
 • analityka fizykochemiczna wody po procesie uzdatniania,
 • analityka fizykochemiczna wody magazynowanej w zbiornikach wody,
 • analityka fizykochemiczna wody w komorach pomiarowych na sieci,
 • kontrola przepływu i ciśnienia wody z ujęć,
 • kontrola poziomu wody w zbiornikach magazynowych wody czystej (sieciowych i na ujęciach wody).

System WinLabo, jest to system zasilany danymi z analiz przeprowadzanych przez akredytowane Laboratorium SNG S.A. Dane te są poddawane analizie pod kątem przekroczeń, przesyłane do systemu EiT i kolejnie wyświetlane on-line na przeglądarce internetowej GIS – Bentley Geo Web Publisher, na wybranych punktach systemu.

Autorski system zarządzania pracami EiT zasilany jest m.in. danymi dotyczącymi:

 • wyników badań jakości wody wykonywanych przez Laboratorium SNG (dane pochodzące z systemu WinLabo),
 • awarii na sieciach wodociągowych,
 • ciśnień statycznych i dynamicznych, wydajności na hydrantach,
 • zgłoszeń mieszkańców w związku z jakością wody,
 • prac eksploatacyjnych i awaryjnych wykonywanych na systemie wodociągowym.

Pozwala to na korzystanie przez pracowników różnego szczebla organizacji z danych online i podejmowania szybkich decyzji i działań na systemie wodociągowym.

Na stronie internetowej www.sng.com.pl zbudowano interfejs umożliwiający klientom m.in. sprawdzanie jakości wody w miejscu zamieszkania, zgłaszanie awarii i innych problemów związanych z systemem. Dodatkowo, w celu poszerzenia kanałów komunikacji z klientem, Spółka uruchomiła aplikację mobilną „SNG Twoje Wodociągi” na telefon komórkowy z systemem Android i iOS, która pozwala na pozyskanie informacji przez klienta o jakości wody w miejscu zamieszkania, a także na przesyłanie zwrotnych informacji do Spółki w zakresie świadczonej usługi (m.in. zgłaszanie problemów z jakością wody i innych potrzeb).

Wdrożone systemy, w tym narzędzia teleinformatyczne, przyczyniły się do utrzymywania przez SNG S.A. parametrów jakościowych wody znacznie poniżej dopuszczalnych w obowiązujących aktach prawnych. Zapewniły ciągły nadzór nad pracą systemu oraz możliwość mobilnego korzystania przez służby SNG z danych i podejmowania szybkich decyzji. Nowe narzędzia poszerzyły zakres kanałów komunikacji z klientem oraz umożliwiły jej dwustronny przekaz. System teleinformatyczny jest rozbudowywany i dostosowywany do zmieniających się warunków otoczenia oraz bieżących potrzeb Spółki.

fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ