Partner serwisu
25 czerwca 2018

Kraków – Wiedeń: nowoczesne sieci kanalizacyjne we współczesnych metropoliach

Kategoria: Aktualności

Sprawne i bezpieczne działanie miejskich systemów kanalizacyjnych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne to temat Warsztatów Krakowsko-Wiedeńskich, które odbyły się w czwartek, 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Wodociągów Miasta Krakowa przy ul. Księcia Józefa 299 w ZUW Bielany.

Kraków – Wiedeń: nowoczesne sieci kanalizacyjne we współczesnych metropoliach

Eksperci przedsiębiorstwa Wien Kanal, Politechniki Krakowskiej i Wodociągów Miasta Krakowa spotykali się, żeby porównać już działające systemy zarządzania infrastrukturą miejską oraz określić potencjalne kierunki dalszego rozwoju i ewentualnej współpracy między miastami. Wiedeń reprezentował ekspert z Wydziału Planowania Wiedeńskich Kanałów, Thilo Lehmann.

Trzy debaty

Tematy trzech debat dotyczyły przede wszystkim systemów kanalizacji ogólnospławnej: zwiększenia możliwości retencji kanałowej, sposobów opomiarowania on-line oraz zintegrowanych systemów zarządzania, które skracają czas podejmowania decyzji związanych z zapewnieniem prawidłowych warunków działania systemu. Kwestie te są niezwykle istotne zarówno dla Krakowa, jaki i Wiednia z uwagi na istotne podobieństwo metody zapobiegania podtopieniom w czasie ulewnych deszczy, poprzez sprawnie funkcjonującą kanalizację ogólnospławną. W trakcie warsztatów omawiono także austriackie oraz polskie uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem przelewów burzowych będących nieodłącznym elementem ogólnospławnych systemów kanalizacyjnych.

Co już zrobił Kraków?

Wodociągi Miasta Krakowa od wielu lat podejmują długofalowe działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania kanalizacji ogólnospławnej i zabezpieczenia miasta przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych. Działania te obejmują m.in. budowę kanałów odciążających, renowacje głównych kolektorów w celu poprawy ich hydrauliki, a co za tym idzie przepustowości. W ramach projektu "Gospodarka Wodno-Ściekowa w Krakowie - etap V" wdrażane jest przedsięwzięcie pn. Inteligentny System Zarządzania Sieciami, dający możliwość m.in. ograniczenia ilości wód opadowych odprowadzanych przelewami burzowymi. Dla projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Udział kanałów ogólnospławnych (642,59 km) do całkowitej długości kanalizacji w Krakowie wynosi: 44% i jest stosunkowo niewielki w porównaniu z państwami Europy zachodniej: Austria (75-80%), Niemcy (67%), Francja (75-80%).

***

Inicjatorami i współorganizatorami warsztatów byli: Biuro Miasta Wiednia, Eurocomm-PR, spółka miejska Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego (Wien Holding), która dba o międzynarodową pozycję Wiednia. Eurocomm-PR odpowiada także za projekty Government2Government oraz za współpracę z Belgradem, Bratysławą, Budapesztem, Krakowem, Lublaną, Pragą, Sarajewem, Sofią i Zagrzebiem. Wiedeń współpracuje z miastami partnerskimi w wielu obszarach. Celem takiej współpracy jest nawiązanie długotrwałego dialogu oraz opracowanie wspólnych rozwiązań przy wyzwaniach, przed jakimi stają dzisiejsze metropolie.

Partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów.

źródło: inf. prasowa
fot. © EurocommPR/ Piotr Kędzierski
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ