Partner serwisu
09 kwietnia 2018

Choć mniejsi, to nowocześni

Kategoria: Aktualności

W 2017 roku w gminie Słubice (województwo lubuskie) rozpoczęła się największa inwestycja w historii lokalnych wodociągów. Zakład Usług wodno-ściekowych sp. z o.o. w Słubicach rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, współfinansowanego z Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Warszawie.

Głównymi założeniami projektu są: renowacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków. Inwestycja potrwa do 2020 roku i pochłonie ponad 68,5 mln złotych.

Skorzystają mieszkańcy, miasto, spółka wodociągowa i środowisko

Unowocześnienie infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej w mieście jest konieczne, gdyż część miejskich wodociągów i sieci kanalizacyjnej funkcjonuje od czasów przedwojennych. Nowe instalacje zapewnią bezawaryjne i efektywne funkcjonowanie sieci. Dla
20-tysięcznego miasta oznacza to zagwarantowanie ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach i odbiór ścieków. Realizacja projektu pozwoli również spełnić wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG, czyli tzw. dyrektywy ściekowej, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

– Realizowany przez nasze przedsiębiorstwo projekt jest bardzo różnorodny – podkreśla Kazimierz Góra, prezes zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach i dodaje, że jego realizacja przyczyni się nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa dla całego procesu funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ale również maksymalnego zabezpieczenia dostaw i odbioru mediów dla mieszkańców.

Prace przy renowacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rozpoczną się w drugiej połowie 2018 roku, będą prowadzone na terenie miasta i swoim zasięgiem obejmą ponad 45 ulic. Zaplanowane roboty budowlane mają odbywać się tzw. metodą bezwykopową, by prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały życie mieszkańcom.

Projekt zakłada renowację 21 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i 9-kilometrowy odcinek miejskich wodociągów. Planuje się remont 670 przyłączy kanalizacyjnych oraz 502 studni kanalizacyjnych. Jeżeli chodzi o sieć wodociągową, to jej modernizacja obejmie również wymianę 74 hydrantów i 188 zasuw, powstanie  10 komór z urządzeniami do monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci. Zastosowanie takich rozwiązań pomoże m.in. w szybkim diagnozowaniu awaryjnych zdarzeń na sieci.

2 km światłowodów, nowy wodociąg i monitoring

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” zakłada realizację ośmiu zadań. Dwa z nich już zakończono. Dzięki pierwszym inwestycjom, które do tej pory pochłonęły ponad 1,5 mln złotych, została unowocześniona infrastruktura ZUWŚ Sp. z o.o. Nowy wodociąg połączył Stację Uzdatniania Wody ze zbiornikami wody uzdatnionej w Słubicach i stanowi alternatywę dla funkcjonującego dotąd żeliwnego wodociągu. W ten sposób dodatkowo zabezpieczono dostawy wody dla mieszkańców. Natomiast zmodernizowanie systemu automatyki, wizualizacji i ochrony na Stacji Uzdatniania Wody pozwala pracownikom słubickich wodociągów korzystać z nowoczesnych i funkcjonalnych urządzeń. Monitoring ujęć wody, SUW czy zbiorników wody uzdatnionej jest możliwy dzięki ułożeniu ponad 2-kilometrowej sieci światłowodów. Można więc nie tylko bezpośrednio i w realnym czasie prowadzić obserwację obiektów, ale również zdalnie zarządzać infrastrukturą. Pod stałą kontrolą jest też wizualizacja parametrów pracy poszczególnych urządzeń SUW i studni głębinowych. To umożliwia natychmiastową reakcję w chwili pojawienia się nieprawidłowości, a nawet zapobieganie wystąpieniom poważniejszych awarii.

Rozbudowa oczyszczalni i nowoczesne laboratorium

Obecnie na słubickiej oczyszczalni pracują dwa reaktory biologiczne SBR, po modernizacji pracę podejmie jeszcze jeden. Zapewni to mieszkańcom bezpieczeństwo odbioru ścieków, poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni. Powstanie również automatyczna stacja ścieków dowożonych oraz rurociągi międzyobiektowe. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w nowoczesne sterowanie, automatykę oraz laboratorium.

Lepszy kontakt z mieszkańcami, cyfrowe archiwum i dostęp do dokumentacji

– W dobie wszechobecnej cyfryzacji i informatyzacji również przedsiębiorstwa wodociągowe muszą dostosować się do wymogów i oczekiwań współczesnego świata oraz mieszkańców korzystających z udogodnień informatycznych – uważa prezes słubickich wodociągów. – Chociaż należymy do grona mniejszych spółek wodociągowych, to jednak kładziemy nacisk na wdrażanie nowoczesnych technologii, by nie tylko ułatwić pracę własnym ekipom, ale również wyjść z nową ofertą do mieszkańców – podkreśla Kazimierz Góra. Dlatego też w słubickiej spółce wodociągowej zostanie wdrożony inteligentny system informacji przestrzennej klasy GIS, pozwalający m.in. na stosowanie najwyższej jakości zarządzania majątkiem sieciowym. Zostanie wykonana inwentaryzacja majątku oraz archiwum cyfrowe. Dodatkową korzyścią związaną z wdrożeniem systemu GIS będzie bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci wod-kan, planowanie inwestycji, obsługa zdarzeń awaryjnych i wyłączeń, uzgodnień terenowych oraz analizy danych pomiarowych. Mieszkańcy zyskają możliwość załatwiania wielu spraw bez wychodzenia z domu. Zostaną wprowadzone np. e-faktury, płatności on-line, powiadomienia SMS o awariach i przerwach w dostawach wody.

Wielospecjalistyczne pojazdy ułatwią pracę

Spółka planuje zakup specjalistycznych samochodów do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jeden z zabudową diagnostyczną, umożliwiający inspekcję TV sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażony w urządzenia do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej w celu wykrywania i lokalizacji niekontrolowanych wycieków, oraz drugi samochód ciśnieniowy do czyszczenia i udrożniania kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem systemu odzysku wody. Te nowoczesne auta skrócą czas bieżących działań ekip wodociągowców i ewentualnego usuwania awarii.

Nie tylko zakupy, ale i ochrona środowiska

Cały projekt ma również cel ekologiczny. Aby zadbać o ochronę środowiska, wdrożone zostaną technologie umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Na oczyszczalni ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody zostaną zamontowane pompy ciepła, a na 10 przepompowniach ścieków pojawią się lampy fotowoltaiczne do oświetlenia terenów poszczególnych obiektów.

Nad wszystkim czuwa JRP

By projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i wytycznymi związanymi z unijnym dofinansowaniem, została powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Jej zadaniem jest czuwanie nad sprawną realizacją, promocją i rozliczeniem projektu. Oprócz kompletowania dokumentacji i nadzorowania prac, JRP prowadzi również działania edukacyjno-ekologiczne. W 2017 roku we wszystkich samorządowych przedszkolach na terenie gminy Słubice zorganizowano spotkania z dziećmi. W ich trakcie pracownicy JRP przekazywali najmłodszym, w przystępny i dostosowany do wieku sposób, wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii, zadań realizowanych w ramach projektu i możliwości płynących z unijnego dofinansowania. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. W 2018 roku odbędzie się konkurs plastyczny i spotkania edukacyjno-ekologiczne w szkołach.

Artykuł opublikowany został również w nr 2/2018 kwartalnika "Kierunek WodKan".
 

fot. ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ