Partner serwisu
31 marca 2017

73 mln zł dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu

Kategoria: Aktualności

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu pochłonie 149 mln zł z czego 73 mln zł to unijne dofinansowanie.

73 mln zł dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu

Umowę o dofinansowanie opolskiego projektu ze środków europejskich w ramach POIiŚ 2014-20120, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Prezes Zarządu Kazimierz Kujda i Główny Księgowy Janusz Topolski. W imieniu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. umowę podpisali: Ireneusz Jaki – Prezes Zarządu i Mateusz Filipowski – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych.

Inwestycja pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej” realizowana będzie na terenie Aglomeracji Opolskiej: w Mieście Opole i Gminie Turawa (219.163 RLM). Obejmie: modernizację oczyszczalni ścieków (Q = 225.000 RLM), budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (4,1 km), budowę i przebudowę sieci wodociągowej (10,4 km), modernizację dwóch stacji uzdatnia wody, budowę ujęcia wody, doposażenie laboratorium i zakup pojazdów do eksploatacji sieci wod-kan.

Przewidywane efekty ekologiczne to: liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 37 RLM; ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 6,5 tys. Mg/rok; ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu – 347 000 m3/rok; liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 60.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało 148 970 318,34 zł, a unijne dofinansowanie wyniesie 73 766 301,58 zł.

Źródło: NFOŚiGW
Fot.: 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ