Partner serwisu
26 sierpnia 2016

Dofinansowanie z NFOŚiGW dla Legnickich Wodociągów

Kategoria: Aktualności

22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prezes  LPWiK Zbigniew Mróz podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II" obejmującego dziewięć zadań.

Dofinansowanie z NFOŚiGW dla Legnickich Wodociągów

Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi blisko 33 mln zł a maksymalna kwota dofinansowania to prawie 17 mln zł. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Inwestycje

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany zostanie szereg inwestycji, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków w części mechanicznej, budowa sieci wodociągowej: od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej,  w ul. Poznańskiej, na terenie byłej jednostki wojskowej przy alei Rzeczypospolitej, gdzie wybudowana zostanie również sieć kanalizacji sanitarnej. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Krętej, a także przy Zbiorczej Drodze Południowej, poddana naprawie zostanie część sieci kanalizacyjnej na Zakaczawiu, Tarninowie i Starym Mieście. Mieszkańcy ul. Chojnowskiej zostali podłączeni do nowego kanału sanitarnego. Ponadto rozbudowany zostanie system monitoringu w zakresie sieci wodociągowej.

Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Dzięki nowym inwestycjom miasto będzie skanalizowane niemal w 100 procentach a kolejne tereny w Legnicy uzyskają dostęp do sieci wodociągowej. Z kolei monitoring sieci wodociągowej pozwoli m.in. na wcześniejsze wykrycie miejsca awarii, co będzie skutkowało szybkim i precyzyjnym jej usunięciem. Podczas modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną przebudowane istniejące obiekty budowlane, wymienione stare, zużyte technicznie urządzenia technologiczne na nowe o wyższej sprawności oraz  mniejszej energochłonności dostosowane do nowych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie zmniejszą się uciążliwości zapachowe obiektów oczyszczalni w wyniku hermetyzację osadnika.

Przypomnijmy, że w 2015 roku zakończył się projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”, który kosztował blisko 60 milionów złotych brutto, z czego 22 miliony zł netto pochodziło ze środków unijnych.

Pomimo tak znaczących inwestycji ceny za wodę i odbiór ścieków w Legnicy kształtują się na poziomie średniej w województwie dolnośląskim, jak i całej Polsce.

 

Źródło i fot.: lpwiksa.com.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ