Partner serwisu
24 czerwca 2016

Osad to surowiec, nie odpad

Kategoria: Osady ściekowe

Zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych to poważny problem dla eksploatatorów oczyszczalni. To wyzwanie, z którym muszą się uporać w najbliższych latach. Dylemat o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i prawnym.

Osad to surowiec, nie odpad

17 czerwca 2016 roku w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja „Gospodarka osadami ściekowymi w województwie pomorskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju”. Jej organizatorami byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy Gdańskiej Fundacji Wody.

Osady ściekowe. Jak zagospodarować?

7 milionów ton – tyle uwodnionego osadu powstaje rocznie w pomorskich oczyszczalniach ścieków. Po poddaniu go różnym procesom - 48 000 ton suchej masy. Dużo mniej, ale problem pozostaje. W świetle prawa, osady traktowane są jako odpad uciążliwy. Stąd wiele trudności z ich zagospodarowaniem.

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje około 170 oczyszczalni ścieków. Kwestia osadów rozwiązywana jest indywidualnie w każdej z nich, brakuje wspólnie wypracowanej koncepcji. Jakie obecnie stosowane są metody zagospodarowania osadów? Spalanie (60%), kompostowanie (18%), rolnictwo (14%). Łącznie zatem 92% osadów zagospodarowywanych jest prawidłowo. Problem w tym, że dotyczy to tylko dużych obiektów. Małe oczyszczalnie ścieków wciąż nie mogą się z tym uporać. „Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie regionalnych instalacji do przeróbki osadów, z których korzystałyby lokalne oczyszczalnie ścieków. W celu wypracowania konkretnych rozwiązań niezbędne są szerokie konsultacje uwzględniające różne aspekty wykorzystania osadów, takie jak wartości energetyczne i nawozowe. Należy również uwzględnić uwarunkowania techniczne i finansowe przy podejmowaniu ostatecznych decyzji dotyczących lokalizacji regionalnych instalacji” – twierdzi Wiesław Butajło – starszy inspektor w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dlatego, należy dążyć do tworzenia profesjonalnych instalacji regionalnych, do których kierowane by były osady z gminnych oczyszczalni. Nowe monospalarnie osadowe raczej nie powstaną. Brak jest na terenie województwa pomorskiego zakładów do współspalania - jak cementownie, elektrociepłownie lub regionalne instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Istnieje teoretyczna możliwość wykorzystania potencjału monospalarni w Gdyni i Gdańsku, choć tworzenie tego typu zobowiązań jest bardzo problematyczne dla operatorów tych obiektów.

Unikatowy dokument w Polsce

W ubiegłym roku, z inicjatywy WFOŚiGW w Gdańsku przy współpracy z Gdańską Fundacją Wody, grupa ekspertów przeprowadziła analizę gospodarki osadowej we wszystkich komunalnych oczyszczalniach ścieków województwa pomorskiego. Każda z oczyszczalni została poddana tej samej procedurze weryfikacyjnej. Powstała baza danych, na podstawie której zostały opracowane raporty powiatowe. Zebrane wnioski i spostrzeżenia posłużyły do stworzenia raportu wojewódzkiego. – Powstał unikatowy dokument na skalę Polski. Podobnego nie ma żadne województwo w kraju – wyjaśnia Maciej Kazienko, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku. I dodaje – Racjonalne rozwiązanie gospodarki osadowej w skali województwa spowoduje zdecydowane zmniejszenie kosztów eksploatacji części osadowej w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Może warto osad traktować jako surowiec, a nie odpad.

Bezpiecznie i efektywnie

Podstawowym celem gospodarki osadowej w regionie jest  „bezpieczne” i „efektywne” skierowanie wszystkich powstających osadów lub produktów ich przetworzenia do środowiska.

Gospodarka osadowa, tak jak jest to w przypadku odpadów komunalnych, wymaga działań systemowych o skali regionalnej. – Województwo pomorskie przy swoich potencjałach operacyjnych, administracyjnych i naukowych mogłoby pełnić funkcję lidera krajowego, a innowacyjna, bezpieczna i efektywna gospodarka osadowa mogłaby być jedną z inteligentnych specjalizacji na skalę europejską – podsumowuje Andrzej Wójtowicz, prezes Wodociągów Słupsk

 

Prezentacje z konferencji dostępne są TUTAJ

 

Źródło: wfosigw.gda.pl

Źródło fot.: otwartaoczyszczalnia.pl

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ