Partner serwisu
19 listopada 2015

LPWiK zakończyło realizację znaczących inwestycji dla spółki

Kategoria: Aktualności

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zakończyło realizację największych w historii spółki inwestycji. W ramach projektu m.in. zmodernizowany został Zakład Produkcji Wody i część gazowo-energetyczna oczyszczalni oraz budowa suszarni osadów ściekowych. Koszt realizacji projektu wyniósł prawie 60 mln zł brutto.

LPWiK zakończyło realizację znaczących inwestycji dla spółki

Inwestycje realizowane były w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Legnica”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Podstawowym celem przedsięwzięcia było wyposażenie miasta w system kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Zakładu Produkcji Wody. 

Modernizacja ZPW
Zrealizowane przez przedsiębiorstwo w ramach projektu zadania to przede wszystkim modernizacja Zakładu Produkcji Wody. Inwestycja objęła zmianę systemu napowietrzania wody, modernizację filtrów z wprowadzeniem podwójnej filtracji, wprowadzenie lampy UV w procesie uzdatniania oraz modernizację zasilania energetycznego wraz ze sterowaniem.

Budowa kanalizacji sanitarnej
Kolejnym elementem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej i Nowodworskiej. Na odcinku od dawnego szpitala położniczego do obwodnicy zachodniej miasta powstał blisko kilometr nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Dzięki temu możliwe stało się  podłączenie do kanalizacji 180 mieszkańców Legnicy. Nowa sieć kanalizacyjna przy ul. Nowodworskiej o długości prawie 3 kilometrów wraz z przepompownią ścieków, została wybudowana na odcinku od obwodnicy zachodniej miasta do ul. Zamiejskiej. W tym przypadku możliwość przyłączenia do kanalizacji uzyskało 70 mieszkańców a także działające na tym obszarze podmioty gospodarcze.

Na oczyszczalni ścieków
Projekt obejmował również budowę suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków. W ramach zadania zamontowano urządzenia instalacji do suszenia osadów, w tym suszarkę osadów ściekowych, zbiornik do magazynowania osadu odwodnionego, instalację do wytwarzania ciepła z biogazu oraz zbiornik osadu wysuszonego z systemem załadunku. Wysuszone osady ściekowe będą mogły zostać poddane procesowi współspalania w cementowni.

Ostatnim punktem projektu była modernizacja części gazowo-energetycznej oczyszczalni ścieków. Zmodernizowano instalację biogazu wraz z wprowadzeniem procesu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej, poprzez spalanie w agregatach kogeneracyjnych biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków, a także hermetyzację otwartych dotąd obiektów tej części oczyszczalni, stanowiących istotne źródło substancji złowonnych i ich odprowadzenie w celu oczyszczenia do specjalnego biofiltra.

Źródło i Fot.: e-legnickie.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ