Partner serwisu
02 października 2015

GPW: Nowe laboratorium badania wody wykryje każde skażenie

Kategoria: Aktualności

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. uruchomiło w Katowicach jedno z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów badania wody. Stosowana będzie w nim tzw. technika mikrośladów do wykrywania skażenia nawet przy bardzo niskich stężeniach.

GPW: Nowe laboratorium badania wody wykryje każde skażenie

W laboratorium znajduje się 27 pomieszczeń, w tym 20 typowo badawczych. Działa 6 pracowni badań fizyczno-chemicznych w tym pracownia chromatografii jonowej, cieczowej, gazowej, pracownia technik klasycznych, absorpcji atomowej oraz spektrometrii ICP. Powstała duża pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych oraz pracownia analiz sensorycznych, w której wykonuje się oznaczenie zapachu i smaku wody.

Laboratorium posiada m.in.:

  • system ekstrakcji SPE czy mineralizator mikrofalowy dzięki nim w o wiele krótszym czasie niż dotychczas można przygotować od razu kilkanaście próbek do analizy,
  • najnowszy sprzęt do badań fizyczno-chemicznych w tym chromatograf cieczowy UHPLC,
  • spektrofotometr FTIR oraz supernowoczesny spektrofotometr ICP pozwalający na szybką analizę wielopierwiastkową jednej próbki.

Nowoczesność katowickiego laboratorium jednak polega nie tylko na wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Chodzi również o organizację pracy i odpowiednie rozlokowanie pomieszczeń. Dopiero zastosowanie tych trzech elementów pozwala na systemowe zabezpieczenie prac analitycznych, materiału badawczego oraz uniemożliwienie wtórnego zanieczyszczenia badanego materiału.

To laboratorium spełnia kryterium zamknięcia stref, które nie powinny się ze sobą mieszać.

– Unikamy jakiegokolwiek krzyżowania dróg – zaznacza Edyta Powązka, kierownik laboratorium, Wydział Badania Wody GPW. – To ewenement chyba na skalę światową, bo po raz pierwszy udało się połączyć najważniejsze elementy, które stanowią o jakości badania. Zabezpieczyliśmy tutaj do maksimum obiekt badań, środowisko badań, a co najważniejsze – również analitykę – dodaje.

W laboratorium sprawdzane są nie tylko wszystkie parametry obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowy sprzęt pozwoli obecnie rozszerzyć gamę badań i obserwować także dodatkowe parametry. Na przykład można przeprowadzać analizę dodatkowych metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów czy substancji ropopochodnych. Nowe laboratorium GPW może monitorować oraz zbadać niemal wszystkie pierwiastki ujęte w tablicy Mendelejewa.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ