Partner serwisu
19 marca 2015

Kompostowanie czy suszenie?

Kategoria: Osady ściekowe

Osady przerabiamy przez zagęszczanie, dezintegrację, stabilizację, odwadnianie, kompostowanie i suszenie. Ostateczne ich zagospodarowanie obejmuje z kolei: składowanie, rolnicze i przyrodnicze wykorzystanie oraz mokre utlenianie, pirolizę, zgazowanie, spalanie i współspalanie. Na szczególną uwagę zasługuje tu plazmowa gazyfikacja odpadów, która może okazać się najlepszą metodą unieszkodliwiania odpadów w najbliższej przyszłości.

Kompostowanie czy suszenie?

Decydującym kryterium przy wyborze metody przeróbki osadów są: koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, czynności eksploatacyjne, niezawodność metody (awaryjność), stopień redukcji masy przetwarzanych osadów. Ponadto proces przeróbki osadów należy dobierać pod kątem możliwości ich dalszego zagospodarowania.

Dominującymi dotychczas w kraju metodami postępowania z osadami ściekowymi były: składowanie, rekultywacja terenów i wykorzystanie rolnicze. Rolnicze czy przyrodnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych bez wstępnej obróbki biologicznej, chemicznej lub termicznej będzie coraz bardziej ograniczane z powodu planowanych w prawodawstwie Unii Europejskiej rygorystycznych wymagań ich stosowania. W Polsce już od 1 stycznia 2016 roku ma obowiązywać całkowity zakaz składowania na składowiskach komunalnych osadów ściekowych o zwartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i substancji organicznych powyżej 8% s.m., a takie parametry mają wszystkie wytworzone osady w oczyszczalniach ścieków. Wcześniej wprowadzono już zakaz składowania skratek z oczyszczalni. Można zatem oczekiwać, że w najbliższych latach wdrażanie metod zagospodarowania osadów ściekowych bazujących na suszeniu termicznym i spalaniu będzie wyraźnie preferowane, zwłaszcza w dużych oczyszczalniach. Dla oczyszczalni małych i średnich tańszym i korzystnym rozwiązaniem będzie kompostowanie i suszenie osadów energią słoneczną oraz ich przyrodnicze wykorzystanie (w tym również osadów przekompostowanych).

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ