Partner serwisu
20 listopada 2014

Pomysł na osad

Kategoria: Osady ściekowe

Coraz większe ograniczenia w gospodarce osadami ściekowymi (zakaz składowania, restrykcje wykorzystania w rolnictwie) przyczyniają się do coraz większego znaczenia metod termicznej utylizacji.

Pomysł na osad

Osady ściekowe powstają w trakcie oczyszczania ścieków i są osadami pochodzącymi z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków. Ilość i ich skład zależy od zastosowanej technologii, stopnia oczyszczania ścieków oraz rozkładu substancji organicznej w procesach stabilizacji. Osady ściekowe traktowane są jako odpad i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów zostały sklasyfikowane w grupie 19 i przypisano im kod 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe [1]. W ostatnich latach zwiększyła się ilość wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych, wzrost ten wynika między innymi z rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego. W 2012 roku udział ludności korzystających z oczyszczalni ścieków wynosił 69% i był większy o 3% w stosunku do 2011 roku [2]. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) przewidywany jest dalszy wzrost ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych (tab. 1) i w 2022 roku ma wynieść 746 tys. Mg s.m. Tak ogromna ilość wytworzonych osadów może stanowić duże wyzwanie dla przedsiębiorstw zajmujących się ich zagospodarowaniem.

TAB. 1 Prognoza wytwarzania komunalnych osadów ściekowych [3]

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ