Partner serwisu
20 października 2014

Sławomir Stelmach

Kategoria: XVII Kongres WOD-KAN-EKO

Dyrektor Centrum Badań Technologicznych (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu) weźmie udział w debacie „Współpraca przemysłu w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. Praktyczne doświadczenia wodociągów i cementowni”, podczas której uczestnicy postarają się odpowiedzieć m.in. na takie pytania, jak: Jakie jest realne zainteresowanie przemysłu cementowego suszem osadowym – teraz i  w przyszłości? Czy możliwa jest w warunkach polskich budowa suszarni wykorzystujących ciepło odpadowe z cementowni?

Sławomir Stelmach

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Chemicznego, specjalność Inżynieria Chemiczna.

Doktor w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł doktora uzyskany na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Tytuł rozprawy: „Wpływ warunków pirolizy na wybrane parametry struktury wewnętrznej karbonizatów z osadów ściekowych”.

Członek Komitetu Naukowego/Recenzent czasopisma naukowego Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – PIB. Laureat kilku międzynarodowych nagród za rozwiązania technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska.

Miejsce pracy: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Centrum Badań Technologicznych – dyrektor.

Kierownik tematu badawczego projektu: 1.2 Model komory koksowniczej dla symulacji zjawisk wymiany ciepła i masy w procesie koksowania węgla.

Obszar kompetencji zawodowych: produkcja i aplikacja adsorbentów węglowych, termiczne metody utylizacji odpadów oraz technologie oczyszczania gazów procesowych

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ