Partner serwisu
14 grudnia 2023

Młodzież poznaje gospodarkę wodną w praktyce

Kategoria: Aktualności

Młodzi, wykwalifikowani i zaangażowani ludzie to przyszłość naszej gospodarki wodnej i przyszłe kadry instytucji kształtujących zasoby wodne kraju. Wody Polskie nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi i chętnie goszczą studentów i młodzież na swoich obiektach

Młodzież poznaje gospodarkę wodną w praktyce

Stwarzamy możliwość uczestniczenia w warsztatach terenowych oraz poznania funkcjonowania infrastruktury i ekosystemów wodnych. Dzięki temu młodzi adepci gospodarki wodnej mogą zdobywać bezcenne doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w toku studiów i przyszłej kariery zawodowej, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Rozwój współpracy naukowej, wymiana wiedzy i doświadczeń czy wsparcie kształcenia młodzieży i studentów to filary budowy przyszłych kadr dla instytucji związanych z gospodarką wodną, w tym hydro-inżynierią i ochroną środowiska. Nasi doświadczeni pracownicy chętnie dzielą się wiedzą z młodzieżą, która może liczyć nie tylko na rzetelne informacje, ale również na edukację w praktyce – wizyty na obiektach hydrotechnicznych, w tym stopniach wodnych, śluzach i jazach, zapoznanie się z aktualnie realizowanymi projektami oraz pracami utrzymaniowymi, a także udział w warsztatach i pracach terenowych. Dzięki temu uczniowie i studenci mają szanse poznać dobre praktyki i najnowsze trendy w gospodarce wodnej.

Wody Polskie zawierają porozumienia z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi. Współpraca z naukowcami pozwala wypracować rozwiązania dla dalszej modernizacji krajowej gospodarki wodnej, co jest szczególnie ważne w dobie postępujących zmian klimatu, kiedy coraz częściej występujące susze i powodzie stawiają przed nami duże wyzwania w zakresie ochrony ludności i środowiska naturalnego.

Studenci z Wielkopolski w podróży naukowej po regionie wodnym Noteci i Warty

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odwiedzili remontowaną śluzę Naklo Wschód oraz budowane przepławki seminaturalne na obiektach piętrzących rzeki Noteci w ramach realizowanego projektu „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteć od Pakości do Krostkowa”. Przyjrzeli się również pracom utrzymaniowym przygotowujących region wodny Noteci do sezonu zimowego, m.in. pracy kombajnu kosząco-zbierającego.

Dla studentów poznańskiego uniwersytetu zorganizowano także wykład z dr. inż. Michałem Wierzbickim z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ekspert Wód Polskich omówił system zarządzenia kryzysowego w Polsce i kwestię ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy. Przedstawił również rolę zbiorników retencyjnych w kontekście zmian klimatycznych i potrzeb wodnych. Studenci mogli zapoznać się z danymi hydrometeorologicznymi oraz informacjami z obiektów hydrotechnicznych. Doktor Wierzbicki zwrócił uwagę na fakt, że dynamiczne zmiany klimatu, z którymi się borykamy, coraz częściej wymagają od nas przedefiniowania celów i zadań.  Swoją prelekcję wygłosili także pracownicy Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej, którzy przybliżyli młodzieży działania Wód Polskich w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Przyszli hydrotechnicy na hydro-obiektach dorzecza Odry

Grupa studentów Politechniki Wrocławskiej miała okazję z bliska zobaczyć wszystkie budowle, urządzenia i elementy stopnia wodnego Malczyce na Odrze, m.in. śluzę żeglugową, sterówkę, jaz, przepławkę dla ryb czy kładkę techniczną. Przyszli inżynierowie na własne oczy przekonali się, jak funkcjonuje najnowocześniejszy obiekt hydrotechniczny na drugiej co długości rzece w Polsce. W ramach oprowadzania przez doświadczonych pracowników stopnia wodnego, studenci w praktyce poznali działanie poszczególnych budowli, urządzeń oraz elementów i dowiedzieli się, jak w rzeczywistości wygląda budowa i funkcjonowanie tak skomplikowanej konstrukcji na wodzie.

Praktyczne doświadczenia zdobyła także młodzież z Niemiec, która w ramach zajęć terenowych nadzorowanych przez pracowników Wód Polskich, realizowała prace remontowe, utrzymaniowe i konserwacyjne na obiektach hydrotechnicznych, m.in. jazach i przepompowniach. Praktyki już kolejny rok z rzędu zostały zorganizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk w Nowej Soli oraz Warsztat Kształceniowy w Fürstenwalde przy Urzędzie Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej Spree-Havel we współpracy z Wodami Polskimi Zarządem Zlewni w Zielonej Górze. Owocnym efektem dwutygodniowej wizyty była m.in. renowacja umocnienia prawego brzegu rzeki przy przepompowni w Siedlisku.

Z kolei studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wzięli udział w warsztatach na temat gospodarowania i zarządzania środowiskiem, z naciskiem na aspekt wodny. Zajęcia poprowadziła dr inż. Beata Głuchowska, doświadczony ekspert wrocławskich Wód Polskich. Młodzież poznała działanie systemu informacyjnego gospodarowania wodami, kontroli gospodarowania wodami czy kwestię instrumentów społecznego oddziaływania związanych z kształtowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Poruszono również temat pozwoleń wodnoprawnych i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnych podczas prowadzenia procesów inwestycyjnych.

Wspieramy rozwój nauki na Podkarpaciu

Wody Polskie w Rzeszowie podpisały porozumienie z Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Obie instytucje będą współdziałać w zakresie popularyzowania wiedzy i nauki, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wspólnej organizacji wydarzeń edukacyjnych. Współpraca z PCN „Łukasiewicz” to szansa na większą innowacyjność w ramach o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy.

Misją Podkarpackiego Centrum Nauki jest kreowanie przestrzeni stymulującej do zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju w oparciu samodzielne doświadczanie nauki, kontakt z dziedzictwem regionalnym oraz odkrywanie złożoności i współzależności pomiędzy światem naturalnym, człowiekiem w nim żyjącym, jak i osiągnięciami naszej cywilizacji. Wszystko dla tworzenia dobrej przyszłości opartej na zaangażowaniu w poznawanie świata, podejmowaniu nieustających prób jego rozumienia, rozwoju postaw odpowiedzialnych społecznie za środowisko naturalne i zmiany zachodzące wokół nas.

- W Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz” mamy eksponaty, które wpisują się w działalność Wód Polskich. Dzięki podpisanemu porozumieniu poszerzymy możliwości edukacyjne obu naszych instytucji. Liczymy też na wymianę materiałów naukowych, będziemy też wzajemnie promować swoją działalność – powiedział Damian Drąg, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Poznaj Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to 392 jednostki, które zatrudniają ponad 6600 pracowników w całej Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy obecni na wielu wydarzeniach, w tym targach pracy, w całej Polsce, gdzie można porozmawiać z naszymi pracownikami i zapoznać się z naszą pracą. Zachęcamy młode osoby, które w przyszłości chciałyby mieć wpływ na kształtowanie gospodarki wodnej w Polsce do zdobywania doświadczenia w Wodach Polskich!

źródło: IGWP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ