Partner serwisu
22 listopada 2023

Zakończenie rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Dobroszycach

Kategoria: Aktualności

Po 19 miesiącach prac ukończona została rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Dobroszyce. Inwestycję zrealizowało konsorcjum wykonawcze, którego liderem była spółka NEWATER z siedzibą w Gdańsku, przy udziale Firmy Ogólnobudowlanej MAS-BUD z Wrocławia.

Zakończenie rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Dobroszycach

Wartość robót wyniosła prawie 13 mln zł brutto. W efekcie średnia wydajność oczyszczalni zwiększyła się prawie dwukrotnie: z 430 m³/d do 820 m³/d, a negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne zostało w ogromnym stopniu zniwelowane. Wraz z rozwojem mieszkaniowym gminy Dobroszyce istniejąca oczyszczalnia, wybudowana prawie 30 lat temu, nie gwarantowała już bezpiecznego i optymalnego poziomu oczyszczania ścieków komunalno-bytowych i przemysłowych.  Była ona zaprojektowana w latach 90-tych ubiegłego wieku do obsługi około 3,5 tysiąca mieszkańców. Po modernizacji oczyszczalnia może obsłużyć do 6,5 tysiąca mieszkańców, czyli  kilka miejscowości. Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni z udziałem Artura Cioska, wójta gminy Dobroszyce, Roberta Malika, prezesa spółki Newater ‒ lidera konsorcjum wykonawczego, władz samorządowych województwa dolnośląskiego i władz WFOŚiGW we Wrocławiu miało miejsce 16 listopada.

Obszar cenny przyrodniczo

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni trafiają do wód powierzchniowych rzeki Dobrej. Należy ona do dorzecza Odry (Dobra wpływa do rzeki Widawa, która z kolei jest prawobrzeżnym dopływem Odry).

- Misją naszej spółki jest działanie na rzecz ochrony wód. W gminie Dobroszyce, przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy obiekt, z którego gmina może być dumna. Zastosowane technologie, a zwłaszcza tlenowa technologia osadu czynnego, zastosowana w nowym reaktorze biologicznym przy właściwej eksploatacji i dobraniu algorytmów pracy obiektu  dadzą pewność, że stężenie azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych będzie niższe niż normatywne. To najlepsza gwarancja poprawienia stanu jakości wody w rzece Dobrej i dobry prognostyk dla poprawienia się stanu wód w całym dorzeczu Odry. Dziękuję władzom gminy, dziękuję też spółce, której oddajemy efekt naszej pracy. Razem można więcej – mówi Robert Malik, prezes spółki NEWATER.

Sama oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenach na obszarze NATURA 2000. Występują tu rzadkie i chronione gatunki ssaków, płazów i owadów: nietoperz mopek zachodni, kumak nizinny i owady: kozioróg dębosz i pachnica dębowa. Kumaki żyły już 150 mln lat temu, w jurze, w okresie panowania dinozaurów. Wymienione gatunki  owadów są dziś zagrożone wyginięciem i wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi. Całość tego obszaru zajmuje 2 tysiące ha i nosi nazwę „Kumaki Dobrej”. Modernizacja oczyszczalni przyczyniła się z pewnością do zachowania unikatowych walorów przyrodniczych tego obszaru.

Inwestycja w skrócie

 • Przebudowano i wybudowano 9 obiektów technologicznych, w tym nowy blok biologicznego oczyszczania ścieków, w którym komory biologicznego oczyszczania pracują w oparciu o osad czynny niskoobciążony, wielofazowy.
 • Wszystkie prace prowadzono były na pracującej oczyszczalni
 • Zastosowano tlenową stabilizację osadu czynnego.
 • Wyeliminowano uciążliwości odorowe
 • Zmniejszono zużycie wody poprzez używanie do płukania sit i prasy produktu końcowego, czyli oczyszczonych ścieków
 • Ograniczono emisję hałasu
 • Wybudowano nowe, szczelne sieci przesyłowe.
 • Zastosowano automatyzację procesów technologicznych.
 • Przeprowadzono kompleksowe roboty elektryczne.
 • Wykonano zagospodarowanie terenu, w tym szpalery zieleni ochronnej wokół obiektu.
 • Zapewniono niezawodność i ciągłość procesów technologicznych – systemy podtrzymujące zasilanie elektryczne.
źródło: informacja prasowa Wodociągi Dobroszyce
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ