Partner serwisu
17 listopada 2023

Projekt Zielonogórskich Wodociągów: Zakończenie prac na terenie Aglomeracji Zielona Góra

Kategoria: Aktualności

Z końcem listopada 2023 roku Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zakończą realizację Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I".

Projekt Zielonogórskich Wodociągów: Zakończenie prac na terenie Aglomeracji Zielona Góra

Projekt, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, ma na celu uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra. W ramach przedsięwzięcia powstało 6,60 km kanalizacji deszczowej, 5 zbiorników na wody opadowe oraz 9 separatorów, mających na celu wstępne oczyszczenie wód. Dodatkowo, przeprowadzona została renowacja istniejących kanałów o długości 2,8 km.

Na terenie miasta zrealizowano szereg inwestycji, takich jak budowa zbiorników retencyjno-rozsączających, rozdział kanalizacji ogólnospławnej, odtwarzanie nawierzchni ścieżek rowerowych, czy rozbudowa kanalizacji deszczowej. Prace obejmują także renowację ulic, takich jak Wazów czy Dzika, poprzez odtwarzanie warstwy ścieralnej, budowę chodników i wjazdów.

Najnowszą inwestycją jest zbiornik retencyjno-rozsączający przy ul. Foluszowej, gdzie trwają prace związane z budową obiektów hydrotechnicznych i robotami ziemnymi. Pojemność tego zbiornika przyczyni się do efektywnego odprowadzania i zagospodarowywania wód opadowych, przyczyniając się do zminimalizowania niedoborów w zakresie sieci kanalizacji deszczowej.

Również na ul. Sulechowskiej trwa odtworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej, co wpłynie pozytywnie na komfort mieszkańców i poprawi infrastrukturę rowerową miasta. Prace te są integralną częścią całego projektu, który ma na celu nie tylko poprawę efektywności systemów odprowadzania wód opadowych, ale również zwiększenie dostępności do ścieżek rowerowych i poprawę jakości infrastruktury miejskiej.

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja nie tylko zakończą prace związane z etapem I projektu, ale także udowadniają, że inwestycje w gospodarkę wodami opadowymi mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miasta. Realizacja przedsięwzięcia przynosi korzyści zarówno środowiskowe, poprzez efektywne wykorzystanie wód opadowych, jak i społeczne, poprzez poprawę warunków życia mieszkańców i infrastruktury miejskiej.

Dzięki zaangażowaniu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji w innowacyjne rozwiązania oraz efektywne wykorzystanie dostępnych środków, Aglomeracja Zielona Góra zyskuje nowoczesną infrastrukturę, przystosowaną do zmieniających się warunków atmosferycznych i zapewniającą bezpieczeństwo oraz komfort dla wszystkich mieszkańców.

źródło: facebook Wodociągi Jaworzno
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ