Partner serwisu

10-lecie prywatyzacji

Kategoria: Aktualności

Pierwszy wodociąg w Tarnowskich Górach powstał już w XVIII wieku, gdy miasto było ważnym ośrodkiem wydobycia rud srebra, ołowiu i cynku. W latach 1780-1790 istniały w mieście 34 studnie prywatne i dwie publiczne na rynku, a w 1797 roku ułożono pierwszy żeliwny wodociąg.

10-lecie prywatyzacji

    

    Tarnowskie Góry zostały całkowicie skanalizowane i otrzymały oczyszczalnię o pełnym procesie technologicznym (lata 1927-1929) jako jedno z pierwszych miast w Polsce. Od 1967 roku działalność wodno-kanalizacyjną wydzielono, tworząc Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W 1996 roku zadecydowano o komercjalizacji przedsiębiorstwa, rejestrując Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W 1999 roku rozpoczęto proces prywatyzacji spółki, który zakończył się wyborem inwestora strategicznego i podpisaniem umowy w listopadzie 2001 roku.

Doświadczony inwestor
Wprowadzenie inwestora strategicznego zapewniło bardziej efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, podniesienie jakości usług oraz bezpieczeństwa dostaw wody. Ponadto dokonano dokapitalizowania firmy oraz uzyskano dostęp do know-how potrzebnego do wykonania od lat oczekiwanych i koniecznych inwestycji, takich jak modernizacje i rozbudowa sieci wodociągowej, monitoring, renowacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacje oczyszczalni ścieków, unowocześnienie urządzeń specjalistycznych i środków transportu.
    Inwestorem została francuska firma Veolia Voda S.A. z siedzibą w Paryżu – z dywizji wodnej Grupy Veolia Environnement. Przedsiębiorstwo aktywnie współpracuje z Gminą Tarnowskie Góry, w szczególności poprzez swój udział w projekcie dofinansowanym z Funduszu Spójności „Budowa kanalizacji w Tarnowskich Górach”.

Cele przedsiębiorstwa
    Spółka dąży do zapewnienia odbiorcom usług o wysokiej jakości zarówno pod kątem produktu, świadczenia usług, jak i dyspozycyjności i otwartości w relacji z klientem. Regularnie przeprowadza badania poziomu satysfakcji klienta, doskonali poziom obsługi technicznej konsumentów. Od 2009 roku oferuje usługę Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz zdalne odczyty wodomierzy, co ma na celu usprawnienie i ułatwienie klientom kontaktu z przedsiębiorstwem. W ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiono przesyłanie informacji w systemie SMS-info i wdrożono system e-faktur. Nad jakością dostarczanej wody i oczyszczania ścieków czuwa akredytowane laboratorium spółki, świadczące także usługi dla sąsiednich gmin.
    Przedsiębiorstwo, wraz ze spółką Veolia Woda z Warszawy, jest również jednym z założycieli Fundacji Veolia Woda, której działania skupiają się przede wszystkim na szerzeniu edukacji ekologicznej, promocji ochrony środowiska i wychowaniu dzieci i młodzieży głównie we współpracy z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. Fundacja Veolia Woda otrzymała na początku lutego 2012 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wprowadzenie inwestora strategicznego
zapewniło m.in. bezpieczeństwo dostaw wody.

Autor: Anna Tronina, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Artykuł został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 1/2012

Źródło fot.: PWiK Tarnowskie Góry

 

 

 

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ