Partner serwisu
12 sierpnia 2014

Urządzenia do infiltracji wód opadowych

Kategoria: Sieci wod-kan

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że najskuteczniejszym sposobem gospodarowania wodami opadowymi jest ograniczenie ich odpływu do systemów kanalizacyjnych. Infiltracja tych wód to w tym przypadku najprostsze i najkorzystniejsze ekonomicznie rozwiązanie, które powinno być rozpatrywane jako podstawowe, przy uwzględnieniu ochrony jakości wód podziemnych.

Urządzenia do infiltracji wód opadowych

Z uwagi na rosnącą popularność urządzeń do infiltracji wód opadowych konieczne jest opracowanie bardziej szczegółowych metod ich wymiarowania. Proponowane w literaturze przyjmowanie wyłącznie krótkotrwałych opadów (10, 15 minut) do wymiarowania tych urządzeń jest zbytnim uproszczeniem, szczególnie w przypadku gruntów o gorszej przepuszczalności. Jak wykazała analiza krzywych IDF, opracowanych przez IMiGW, w procesie projektowania powinny być uwzględniane także opady o mniejszym natężeniu, ale dłuższym czasie trwania. Opracowane nomogramy umożliwiają szybkie określenie wymaganej pojemności retencyjnej na podstawie znanego współczynnika filtracji gruntu oraz stosunku powierzchni przewidzianej na infiltracje do całkowitej powierzchni odwadnianej. Bazowanie na uniwersalnych krzywych IDF i współczynniku szczelności zlewni Y jest nadal istotnym uproszczeniem opisu zjawiska opad-odpływ, dlatego też proponowana metoda powinna być stosowana przede wszystkim tam, gdzie brak jest szczegółowych danych o opadach atmosferycznych. W procesie projektowania dużą uwagę należy także poświęcić kwestii jakości dopływających wód opadowych, ponieważ nadmiernie zanieczyszczone wody mogą powodować, że nawet najbardziej precyzyjne obliczenia modelowe mogą okazać się błędne.

Bez względu na wybór metody wymiarowania problemem pozostaje kwestia jakości wód opadowych dopływających do systemów infiltracyjnych. W przypadku występowania zbyt dużej ilości zawiesin nawet najbardziej złożone modele mogą okazać się zawodne w określeniu sprawności urządzeń infiltracyjnych.

Fot.: www.freeimages.com/

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 2/2014

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ